ايرانيان دانمارک
دانمارک از کشورهاي اتحاديه اروپا و عضو شينگن مي باشد. مهاجرت به دانمارک معمولاً با توجه به دانمارکي بودن زبان اين کشور

و هزينه دار بودن تحصيل در دانمارک و هم چنين قوانين مهاجرتي سختگيرانه آن نسبت به ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا مثل آلمان و سوئد کم تر مي باشد. کشور دانمارک با دولتي سوسيال دموکرات است که اکثر سياست هاي آن حول محور رفاه اجتماعي قرار دارد؛ از اين رو مردم دانمارک از شرايط زندگي ايده آل و مرفهي برخوردار هستند و اغلب در بررسي هاي جهاني به عنوان شادترين و راضي ترين مردم جهان شناخته مي شوند. مردم دانمارک از خدمات بهداشت و درمان و آموزش و ... به صورت رايگان از طرف دولت بهره مند مي شوند. دانمارک کم ترين ميزان فساد اداري در دنيا را دارد و کشوري امن مي باشد. قوانين رفاهي دانمارک در عرصه هاي بهداشت ودرمان و آموزش و.. مشمول مهاجرين و کساني که موفق به اخذ اقامت دانمارک مي شوند، نيز مي گردد.
98 درصد مردم دانمارک مسيحي هستند و حدود 2درصد از جمعيت آن مسلمان مي باشند، در بين مسلمانان اين کشور مي توان افرادي از سوريه و عراق و ايرانيان و ...مشاهده نمود. حدود 280 هزار مسلمان در اين کشور وجود دارد و 19 گروه رسمي مسلمانان از طرف دولت دانمارک به رسميت شناخته شده است.


در کشور دانمارک در قبل از انقلاب 57 ايران حدود 800 نفر ايراني وجود داشتند اما اکنون تعداد ايرانيان دانمارک را مي تواند حدود 19 هزار نفر دانست. در کشور دانمارک حدود 800 پناهنده سياسي وجود دارد که براي استفاده از خدمات رفاه اجتماعي اين کشور و براي اخذ اقامت دائم دانمارک راهي اين کشور مي شوند. گفته مي شود ايرانيان دانمارک با همکاري مجمع اهل بيت 2 مسجد در دانمارک راه اندازي نموده اند. معمولاً ايرانيان دانمارک در مقايسه با کشورهاي اروپاي شرقي بيشتر افرادي با سرمايه هاي معمولي هستند. ايرانيان دانمارک داراي دو شبکه راديويي منطقه اي هستند و امکاناتي مثل شبکه تلوزيوني ندارند.


براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در دانمارک، گرين کارت دانمارک، ويزاي ازدواج دانمارک و ديگر روش هاي مهاجرت به دانمارک به مقالات مرتبط در وب سایت مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
جهت دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز يا با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد