ویزای اسپانیا از طریق نامزدی و ازدواج

کشور اسپانیا جزو کشورهایی است که تابعیت آن نه به صورت خونی، بلکه به صورت خاکی می باشد. در راستای قوانین تابعیت اسپانیا و هم چنین بسیاری کشورهای دیگر، اخذ تابعیت اسپانیا و اقامت دائم اسپانیا با ازدواج یا نامزی با فردی اسپانیایی امکان پذیر است یعنی ازدواج یا نامزدی با یک تبعه اسپانیایی قطعاً منجر به اخذ تابعیت برای شخص می شود و اخذ ویزای شنگن از این طریق برای او امکان پذیر می شود. این امر برای مثال در کشوری مثل ایران بدین صورت نیست و ازدواج مردی خارجی با زن ایرانی لزوماً به اخذ تابعیت ایرانی او منجر نمی شود(ولی حالت عکس این امر امکان پذیر است و ازدواج مرد ایرانی با زنی خارجی به اخذ  تابعیت ایرانی آن زن منجر می شود) در این مقاله در مورد شرایط واقدامات الزامی و مدارک لازم برای ارائه جهت اخذ تابعیت از طریق نامزدی و ازدواج در اسپانیا و نهایتاً دریافت ویزای شنگن،  صحبت می نمائیم. اثبات وجود رابطه بین طرفین مبنی بر ازدواج یا نامزدی برای سفارت هر کشوری، مهمترین نکته در صدور ویزای نامزدی و ازدواج است که در این رابطه هر کشور قوانین و مراحل خاص خود را دارد که اسپانیا نیز از این امر مستثنی نیست. برای دریافت  ویزا جهت مهاجرت به اسپانیا از طریق نامزد و شریک خود بایستی مدارکی  مثل گذرنامه و شناسنامه را به سفارت تحویل دهید. مدارک دیگری که برای انجام این کار باید با مراجعه به سفارت اسپانیا تحویل دهید، موارد زیر می باشد:

اصل و کپی گذرنامه و در صورت لزوم گذرنامه تمام اعضای خانواده

اثبات وجود رابطه برای مثال گواهی ازدواج

بیان سوگندی مبنی بر اینکه در اسپانیا فقط با طرف مقابل(نامزد و یا همسر) زندگی می کنید و نه فردی دیگر

ارائه مدارکی مبنی بر توانایی مالی و شاغل بودن برای حمایت از خانوداه خود در اسپانیا

ارائه مدارکی مبنی بر داشتن بیمه در مانی و بهداشتی

ارائه مدارکی مبنی بر تملک یک خانه ، البته نه لزوماً تملک، بلکه ارائه اجاره نامه یک مسکن نیز کافی است.

ارائه گواهی نداشتن سابقه کیفری، علی الخصوص در 5 سال اخیر

ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بیماری که بهداشت عمومی را مختل کند.

با ارائه تقاضا فرد تا مدت یک ماه فرصت دارد تا درخواست ویزای خود را به سفارت اسپانیا تحویل دهد. احتمال انجام مصاحبه با فرد متقاضی نیز وجود دارد.

با صدور ویزا فرد باید نهایتاً تا مدت سه ماه به کشور اسپانیا مهاجرت کند. با ورود به اسپانیا فرد باید برای دریافت شماره خارجی(NIE) و کارت شناسایی خود به دفتر خارجی محل اقامت خود مراجعه نماید.

ازدواج در اسپانیا به دوصورت قانونی(با تعیین حنبه های حقوقی آن نظیر مالکیت و ارث و...) و یا مذهبی امکان پذیر است.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات در مورد مهاجرت به اسپانیا به صورت مهاجرت کاری اسپانیا، مهاجرت تحصیلی اسپانیا، مهاجرت توریستی اسپانیا و یا مهاجرت سرمایه گذاری اسپانیا با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس بگیرید.