ويزاي نامزدي هلند


کشورهلند جزو اتحاديه اروپا و ناحيه شينگن مي باشد. مهاجرت به هلند با اخذ پذيرش از دانشگاه هاي هلند و گرفتن ويزاي تحصيلي هلند، کار در هلند و يا سرمايه گذاري و ثبت شرکت در هلند امکان پذير ميباشد. دريافت ويزاي نامزدي و ازدوج با فرديکه تابعيت هلندي دارد مي تواند اخذ اقامت

اخذ اقامت فنلاند از طریق ازدواج


برای مهاجرت به فنلاند و اخذ اقامت از فنلاند روشهای مختلفی وجود دارد مانند دریافت پذیرش از دانشگاه های فنلاند و دریافت ویزای تحصیلی و .... . ازدواج نیز یکی از روشهایی است که باعث اقامت دائم در فنلاند میگردد.

مهاجرت به سوئد از طریق ویزای ازدواج یا همزی (سامبو)

ابتدا باید بگوییم که کشور سوئد کشوری نیست که به شیوه ای منظم و ثابت چنان که در کانادا یا استرالیا معمول است مهاجر بپذیرد. در کشور سوید بر ای مهاجرت راه هایی که به طور نرمال برای اکثر کشورهای اروپایی وجود دارد را میتوان انتخاب کرد.

اخذ اقامت دائم دانمارک از طریق ازدواج


برای مهاجرت به دانمارک روشهای مختلفی وجود دارد که مانند