تابعیت در اثر ازدواج در کشورهای گوناگون تابع قانون آن کشور میباشد. در همین مورد ویزایی برای افراد صادر میشود که به آن ویزای ازدواج گویند . در واقع ویزای ازدواج ویزایی هست که به کسانی تعلق میگیرد که  از طریق ازدواج با اتباع یک کشور ثانوی بتوانند برای مهاجرت و اقامت موقت و دایم خود اقدام نمایند . البته باید بگوییم که قوانین کشورها با هم یکسان نیست و این امر به قانون کشورها بستگی دارد . در واقع باید بگوییم که قانون هر کشوری در مورد ازدواج با اتباع بیگانه با هم متفاوت هست. برطبق قانون کشور فنلاند هر گاه یکی از افرادی که در فنلاند اقامت بلند مدت دارد یا شهروند فنلاندی میباشد؛ با یکی از اتباع کشورهای دیگر ازدواج کند میتواند تقاضای ویزا برای همسر خود نماید. طبق قانون فنلاند تفاوت بین مرد و زن در قانون ازدواج نمیباشد .

شخصی که از این طریق برای ویزا اقدام مینماید حتما باید مدارکی را به سفارت ارائه نماید که دلالت بر حقیقی بودن رابطه دو نفر ازدواج بین آنها دارد . این مدارک مانند سند ازدواج و کلیه مدارکی میباشد که نشان دهنده رابطه بین دو نفر میباشد.
شخصی که با این ویزا وارد فنلاند میشود بعد از چند سال میتواند برای اخذ گذرنامه فنلاندی اقدام نماید .
بدیهی است که کسانی که با این ویزا وارد فنلاند میشود در مدت اقامت خود در فنلاند از حقوق شهروندی مانند تحصیل رایگان، اجازه کار و ... برخوردار میباشد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج در فنلاند و مشاوره جهت ارائه پرونده درست خود به سفارت با مشاوران ما در موسسه بین المللی راد تماس بگیرد.