ورود به کشور دانمارک حتما باید از سفارت دانمارک ویزا یا روادید دریافت شود.
سفارت دانمارک ویزاهای متعددی را صادر میکند که این ویزاها برای اهداف مختلف صادر میگردد. مانند ویزای تحصیلی دانمارک و یا ویزای کاری دانمارک. در این نوشتار قصد داریم در مورد ویزای توریستی دانمارک توضیح دهیم. ویزای توریستی همانگونه از اسم این نوع ویزا مشخص است جهت اهداف گردشگری و تنها برای اقامت کوتاه مدت صادر میشود.
همان طور که گفتیم کشور دانمارک عضو کشورهای پیمان شینگن میباشد و به این علت اگر از یکی دیگر از کشورهای عضو شینگن نیز ویزا دریافت نمایید میتوانید به دانمارک نیز سفر نمایید و همچنین است اگر از کشور دانمارک ویزا دریافت نمایید میتوانید برای سفر و ورود به کشورهای دیگر نیز از استفاده نمایید.
ولی چنانچه ویزای شما از سفارت کشور دانمارک صادر شود، حتما باید اولین محل ورود به اروپا کشور دانمارک باشد. بنابراین افرادی که قصد اخذ ویزای توریستی دانمارک را دارند حتما باید محل ورودشان به اروپا کشور دانمارک باشد.
برای صدور ویزای توریستی دانمارک از سفارت دانمارک باید مدارکی را به سفارت دانمارک ارائه نمود تا پس از بررسی مدارک سفارت ویزای توریستی دانمارک را صادر نماید. مدارکی که برای صدور ویزای توریستی دانمارک نیاز میباشد در نوشتاری دیگر آمده است که میتوانید با کلیک کردن بر روی لینک  زیر اطلاعات کاملی در مورد مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای توریستی دانمارک را بدست آورید.
مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای توریستی دانمارک
معمولا مدت ویزاهای توریستی صادر شده کوتاه میباشد و بین 14 روز تا 90 روز اعتبار دارد. افرادی که ویزای توریستی دانمارک را دریافت کرده و به کشور دانمارک سفر کرده اند باید توجه داشته باشند که قبل از اتمام زمان ویزا از کشور دانمارک خارج شوند.
چنانچه شما قصد دارید ویزای توریستی دانمارک را دریافت نمایید، میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید . مشاورین و موکلین این موسسه شما را در دریافت ویزای توریستی دانمارک یاری مینمایند و تا اخذ ویزای توریستی دانمارک و یا سایر کشورهای عضو شینگن همراه شما میباشند.
برای اطلاع از روشهای مهاجرت به دانمارک و اخذ انواع ویزاهای دانمارک میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید و از مشاوره های آنان بهره مند شوید.