همان طور که میدانید یکی از روشهای مهاجرت ، مهاجرت از طریق تحصیل هست و معمولا تحصیل رایگان نیز از استقبال بیشتری برخورد درا است. منظور از تحصیل رایگان تحصیلی هست که در ازای تحصیل هزینه ای به دانشگاه و یا محل تحصیل پرداخت نشود. این مهم به دو صورت امکان پذیر میباشد که در نوشتار قصد داریم  به آن ها اشاره نماییم.
در حالت اول دانشگاه محل تحصیل به طور کلی هیچ هزینه ای برای تحصیل دریافت نمیکند . به عنوان مثال دانشگاه های دولتی ایران هزینه ای برای تحصیل برای شهروندان خود دریافت نمیکنند حال در برخی از کشورها تحصیل رایگان برای اتباع خارجی نیز میسر میباشد . از این کشورهای میتوان به 5 کشور اروپایی اشاره نمود که عبارتند از فرانسه ، اتریش، آلمان، نروژ و فنلاند را نام برد. این کشورها دارای تحصیل رایگان هم برای شهروندان خود و هم برای اتباع خارجی میباشد. شرایط این کشورها جهت پذیرش گرفتن از دانشگاه ها با هم متفاوت میباشن ولی همگی وجوه مشترکی دارند که شرایط تحصیل در هر دام از کشورها در لینکهایی در انتهای همین مطلب قرار داده شده است.
در حالت دوم ، دانشگاه محل تحصیل به خودی خود رایگان نمیباشد ولی بنا به شرایطی به دانشجویان خاصی بورس اعطا میشود. بدین مفهوم که دانشگاه هزینه تحصیل را از دانشجو دریافت نمیکند . برخی از دانشگاه های استرالیا، آمریکا، کانادا ، انگلستان و ..... دارای این شرایط میباشند و به دانشجویان ممتاز بورس اعطا میکنند.
البته باید در نظر بگیریم که دریافت بورس به سادگی میسر نمیباشد و دانشجویان باید دارای شرایطی باشند که بتوان برای آنها بورس دریافت کرد.
برای مطالعه بیشتر لطفا بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید و یا با مشاورین موسسه تماس گرفته و مشاوره دریافت نمایید.

تحصیل رایگان در کشور اتریش   

تحصیل رایگان در کشور آلمان 

تحصیل رایگان در کشور فرانسه  

تحصیل رایگان در کشور نروژ  

تحصیل رایگان در کشور فنلاند 

دریافت بورس از دانشگاه های معتبر جهان