ايرانيان سوئد


براي بررسي وضعيت ايرنيان سوئد و شرایط زندگي در سوئد ابتدا بهتر است بدانيم که سوئد چگونه کشوري است؟
آب وهوا در داخل سوئد متفاوت است و تغييرات فصلي به خوبي در اين کشور ديده مي شود. روزها در تابستان +12 درجه سانتي گراد در شمال  و در روزهاي زمستان -15 درجه  در شمال و +1 درجه در جنوب است.تابستان سوئد با روشني هوا شناخته مي شود.  به طوري که در مالمو طول روز 7 ساعت و در همين ماه در کيرونا حدود صفر مي باشد . بدين جهت کشور سوئد و هم چنين نروژ به کشور آفتاب نيمه شب مشهور مي باشند که البته اين شهرت مربوط به شهرهاي شمالي کشور سوئد و نروژ مي باشد. همين پديده و بسيار از مناظر زيباي سوئد اين کشور را به کشوري  با طبيعتي زيبا و مناطق ديدني تبدل نموده است. دور ماندن سوئد از آثار مخرب جنگ هاي جهاني و نياز کشورهاي اروپايي به آهن و الوارو کاغذ و محصولات صنعتي سوئد موجب گرديده کشور سوئد از مناسب ترين شرايط براي رشد اقتصادي پايدار برخوردار گردد. سوئد با داشتن يکي از پايين ترين نرخ هاي جرم و جنايت و محيط زيست پايدار کشوري با سطح رفاه اجتماعي بالا و مناسب براي زندگي مي باشد. کشور سوئد داراي شهرهايي مدرن، شيک و امن براي زندگي ميباشد همچنين 90% از مردم سوئد در جنوب زندگي مي کنند. قابل ذکر است که کشور سوئد به مدت سه سال متوالي در تمامي کشورها رتبه دوم را از نظررفاه اجتماعي کسب نموده است. طبق آمار سال 2008 سوئد بين 3 کشور برتر جهان در ضمينه رعايت تساوي حقوق زن و مرد قرار مي گيرد. واحد پول کشور سوئد کرون ميباشد که البته يورو هم در اين کشور در معاملات اقتصادي به کار ميرود.

اصلي ترين سرمايه کشور سوئد نيروي انساني تحصيل کرده آن است. اين بدان مفهوم است که سوئد بر روي نيروي انساني خود سرمايه گذاري کرده است. و همين امر سوئد را به يکي از مقاصد دانشجويان جهت تحصيل با اخذ ويزاي تحصيلي تبديل نموده است به طوري که بسيار از ايرانيان در سوئد در دانشگاه هاي سوئد مشغول به ادامه تحصيل هستند
درباره کشور سوئد و شرايط زندگي و اقامت ايرانيان در سوئد بايد به هزينه هاي زندگي در سوئد نیز اشاره نمائيم.
کشور سوئد با توجه به سوسياليستي بودن قوانين اقتصادي اش يکي از کشورهايي است که بيشترين ماليات را دارا مي باشد . مي توان گفت به طور کلي هزينه زندگي يک نفر در سوئد حدود 800 تا 1000 يورو در ماه مي باشد.هزينه هاي زندگي در سوئد براي دانشجويان به صورت ميانگين بين 700  تا 900  يورو در ماه است البته واحد پول سوئد کرون مي باشد. براي زندگي در سوئد بايد دانست که : قيمت کرون سوئد در حال حاضرحدود 35000 ريال است.


کشور سوئد با جمعيت 9 و نيم ميليون نفر از جمله کشورهاي مهاجر پذير است که ايرانيان بسياري را در خود جاي داده است. بر اساس بانک اطلاعاتي اداره مهاجرت سوئد و آمار رسمي اداره ثبت و احوال ايران امروزه بيش از 110 هزارايراني در سوئد زندگي مي کنند . با وقوع انقلاب اسلامي در ايران مهاجرت ايرانيان به سوئد افزايش پيدا کرد هرچند در آن سال ها به دليل اينکه که سوئد هنوز چندان شناخته شده نبود مهاجرت ايرانيان بيشتر به کشورهاي شناخته شده نظير امريکا و انگليس و فرانسه و آلمان صورت مي گرفت.  در سال 1363 خورشيدي مهاجرت ايرانيان به سوئد به دليل شروع جنگ تحميلي در ايران و مشکلات اجتماعي  و اقتصادي فزاينده بسيار افزايش يافت  و در طول 5 سال بعد از آن ميزان مهاجرت به سوئد به چهار برابر ارتقا پيدا کرد والبته اکثريت اين جمعيت هم در سوئد تقاضاي پناهندگي کرده و پناهنده سوئد شدند به همين دليل هم کشور سوئد در آن سال ها به عنوان يکي از کشورهاي پناه دهنده به ايرانيان شناخته شد. پس از اتمام جنگ تحميلي ميزان مهاجرت به سوئد کاهش يافت اما مجددا از سال 2006 ميزان مهاجرت به سوئد شاهد افزايش بود.
ايرانيان مقيم سوئد را مي توانيم  به چهار نسل طبقه بندي کنيم: نسل اول نسلي که در ايران متولد شدند و در سال هاي جنگ مجبور به مهاجرت به سوئد شدند . فرزندان اين نسل اول نسل دوم ايرانيان سوئد را شکل مي دهند. اين نسل در سوئد متولد شد است اما حداقل يکي از والدينشان ايراني است. نسل سوم فرزندان نسل دوم هستند که هم خودشان و هم پدرو مادر شان در سوئد متولد و بزرگ شد اند. نسل بعدي نسلي هستند که در سال 2006 به سوئد مهاجرت نموده اند و عموماً از طريق ويزاي تحصيلي راهي سوئد شده اند و پس از اتمام تحصيل در سوئد و اخذ مدرک تحصيلي از دانشگاه هاي سوئد اقدام به راه اندازي کسب و کار و يا يافتن کار نموده اند و نهايتا  موفق به اخذ اقامت دائم سوئد گرديده اند.
اغلب ايرانيان سوئد در شهرهاي بزرگ سوئد و در پايتخت اين کشور- استکهلم-  و دو شهر بزرگ سوئد يعني يوته بوري(گوتنبرگ) و مالمو زندگي مي کنند. به طوي که 25% از جمعيت ايراني سوئد در استکهلم زندگي مي کنند. درباره جمعيت پناهجويان ايراني سوئد مي توان گفت که در سال 2011 تعداد پناهجويان ايراني که که در خواست پناهندگي به دولت سوئد داده و در انتظار پاسخ هستند حدوداً 1120 نفر بوده است. در سال 2011 حدود 1028 ايراني توانستند حق سيتيزن شيپي و شهروندي سوئد را دريافت کنند .مي توان گفت سال هاي 2000 و 2006  بهترين سالها براي ايرانيان سوئد از لحاظ دريافت اقامت و حق شهروندي کشور سوئد بود.

به طور کلي براي مهاجرت به سوئد راه هاي مختلفي وجود دارد از جمله دريافت ويزاي تحصيلي ، ويزاي کاري، و يافتن کار در سوئد يا ويزاي سرمايه گذاري و ثبت شرکت در سوئد و راه اندازي کسب و کار در سوئد و پناهندگي در سوئد  که مورد اخير به هیچ عنوان توصيه نمي گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ویزای تحصیلی سوئد، ویزای کاری سوئد، ویزای سرمایه گذاری سوئد، تابعیت سوئد از طریق ازدواج و... می توانید با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس حاصل فرمائید.