اقامت نروژ از طریق کار


یکی از روشهای اقامت نروژ از طریق کار میباشد. افرادی که در نروژ مشغول به کاری  میباشند که خود شخص یا کارفرما به ازای کاری که انجام میشود مالیات و بیمه پرداخت نماید میتواند پس از سپری شدن 3 سال از کار و زندگی در نروژ درخواست اقامت نروژ

اقامت دائم نروژ

برای مهاجرت به نروژ روشهای مختلفی وجود دارد که برخی از این روشها منجر به  اقامت نروژ میشود و شخص میتواند با مهاجرت به نروژ و سپری شدن چندین سال اقامت دائم نروژ را کسب نماید و یک شهروند نروژی تلقی شود.

مهاجرت به نروژ

 

مهاجرت به نروژ، تحصیل رایگان در نروژ و کار نروژ از جمله مقاصد بسیاری از افرادی میباشد که قصد مهاجرت به یکی از کشورهای اروپایی را دارند. نروژ یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو پیمان شینگن است. کشور نروژ جزو کشورهای اسکاندیناوی

تحصیل در دانشگاه های خصوصی اتریش

 

تحصیل در اتریش و در دانشگاه های دولتی اتریش در تمامی مقاطع تحصیلی رایگان میباشد ولی در کنار دانشگاه های دولتی اتریش کالج ها و دانشگاه های خصوصی وجود دارد که تحصیل در آنها رایگان نمیباشد و دارای هزینه است. هزینه تحصیل در دانشگاه های

زیر مجموعه ها