اقامت استرالیا


بسیاری از افرادی که قصد دارند به استرالیا مهاجرت کنند، همواره این پرسش را دارند که چگونه میتوان اقامت استرالیا را دریافت کرد و روشهای اخذ اقامت استرالیا چیست؟

برای دریافت اقامت استرالیا چندین روش وجود دارد و بستگی به نوع مهاجرتی است که فرد داشته است.
همان طور که در مقالات دیگر گفته شده است برخی از ویزاهای استرالیا در واقع ویزای اقامت دائم استرالیا میباشد مانند ویزای 189 استرالیا که در واقع ویزای نیروی متخصص میباشد که از ابتدا به شخص اقامت دائم داده میشود.
برخی دیگر از ویزاهای استرالیا ویزاهایی میباشد که اقامت موقت است و بعد از ورود به استرالیا و سپری شدن مدت زمان معینی میتوان برای اقامت دائم اقدام نمود. مانند ویزای 188 استرالیا.
به طور کلی باید بگوییم که چندین راه برای دریافت اقامت دائم استرالیا وجود دارد . که در ذیل به آن میپردازیم.
• اخذ اقامت استرالیا از طریق ازدواج: اگر شخصی با یکی از اتباع استرالیا و یا افرادی که دارای اقامت استرالیا میباشند ازدواج نماید میتواند پس از ورود به استرالیا و در صورتی که زندگی مشترک با زوج یا زوجه خود داشته باشد، پس از سپری شدن چند سال نسبت به دریافت اقامت دائم اقدام نماید.
• اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای نیروی متخصص: این کلاس ویزای دارای زیر گروه های متنوعی میباشد که در برخی حالت از ابتدا اقامت دائم به متقاضی داده میشود مانند ویزای 189 استرالیا و در برخی دیگر اقامت موقت داده میشود که شخص بعد از ورود به استرالیا میتواند برای اقامت دائم اقدام نماید، مانند ویزاهای کلاس 190 ، 476 و 489 .
• اخذ اقامت استرالیا از طریق مهاجرت تحصیلی : مهاجرت تحصیلی نیز یکی از روشهای مهاجرت به استرالیا است که شخص میتواند بعد از اتمام تحصیلات خود ، جذب بازار کار استرالیا شده و بعد از سپری شدن مدتی از زمان کار خود نسبت به اقامت دائم استرالیا اقدام نماید
• اخذ اقامت استرالیا از طریق سرمایه گذاری : در این روش نیز ویزاهای مختلفی صادر میشود که در واقع در برخی از ویزاها از ابتدا به شخص اقامت دائم داده میشود ولی در برخی دیگر اقامت موقت میباشد مانند ویزای کلاس 188 . در مواردی که ویزای اقامت موقت استرالیا به شخص داده شده است متقاضی میتواند پس از ورود به استرالیا و سپری شدن چندین سال برای اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.
• اخذ اقامت از طریق فرزندان برای والدین : در این حالت اگر تعدا نصف + 1 فرزندان اقامت استرالیا را داشته باشند ( البته این شرط میتواند تغییر نماید ) فرزندان میتوانند برای پدر و مادر خود درخواست ویزا و اقامت نمایند.
برای مشاوره بیشتر در مورد نحوه مهاجرت به استرالیا و کسب اقامت استرالیا میتوانید با مشاورین ما در موسسه بین المللی راد تماس بگیرید.