گرفتن کارت سه ساله دانمارک
کشور دانمارک از کشورهاي عضو شينگن و در محدوده اسکانديناوي است. دانمارک به دليل کمبود نيروي کار جوان در کشور خود و در راستاي جذب نيروي کار متخصص برنامه اي تحت عنوان گرين کارت دانمارک(کارت سبز دانمارک) راه اندازي کرده است. اين برنامه شبيه برنامه جذب نيروي کار متخصص استراليا و نيروي کار متخصص کانادا مي باشد.


طرح گرين کارت دانمارک براي متقاضيان اين امکان را فراهم ميکند که طبق امتياز بندي و شغل هاي مورد نياز دانمارک بتوانند ويزاي کاري دانمارک را گرفته و اجازه کار و اقامت در دانمارک را به دست آورند. البته در اين طرح امکان راه اندازي کسب و کار توسط خود شخص وجود ندارد، بلکه شخص اجازه کاريابي را در مشاغل مورد نياز به دست مي آورد. نحوه گزينش بدين ترتيب مي باشد که، هر ساله مشاغل مورد نياز دانمارک از طرف سفارت دانمارک و سيستم امتياز بندي براي اين کار مشخص مي شود، متقاضي براي اينکه بتواند براي دريافت ويزاي کار دانمارک اقدام کند، بايد 100 امتياز را به دست آورد.


برنامه گرين کارت يا همان کارت سبز دانمارک يک اجازه اقامت و کاريابي 3 ساله مي باشد که فرد در اين مدت در دانمارک بايد به دنبال کار بگردد و بعد از پيدا کردن کار ميتواند مدت اقامت خود را تمديد کند، بعد از گذشت 4 سال و اشتغال به کار در اين مدت و پرداخت بيمه و ماليات، مي تواند براي دريافت اقامت دائم دانمارک و شهروندي خود اقدام نمايد.
در اين برنامه هر کدام از ويژگي هاي تحصيلات ، سن، سابقه کار و... داراي امتياز است . البته از جمله ويژگي ها لازم براِی اين طرح داشتن مدرک فوق ليسانس است، يعني متقاضيان داراي مدرک ليسانس و پايين تر نمي توانند براي اين طرح اقدام کنند، شرط ديگر اين است که سن فرد نبايد بيش از 40 سال باشد. و سومين شرط لازم اين است شخص بايد حتماً بايد در رشته تحصيلي خود داراي سابقه کاري باشد.

دوستان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه امتیاز بندی و سیستم گزینش در برنامه گرین کارت دانمارک به مقالات مرتبط در وب سایت مؤسه بین المللی راد مراجعه نمائید.
براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در دانمارک، گرين کارت دانمارک، ويزاي ازدواج دانمارک و ديگر روش هاي مهاجرت به دانمارک به مقالات مرتبط در وب سایت مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز يا با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد