ویزا چیست ؟ و انواع ویزا را بشناسیم ...


در مقالات قبلی توضیح دادیم که ویزا مدرکی هست که شخص میتواند به این وسیله وارد کشور مورد نظر خود شود. بنا به قراردادهای بین المللی موجود بین کشورها معمولا دو حالت وجود دارد . برخی کشورها بنا به قراردادهایی که منعقد میکنند اتباع

کشورهای اسکاندیناوی به چه کشورهایی گفته میشود؟

 

بسیاری از افراد مایل هستند که به کشورهای اسکاندیناوی مهاجرت کنند و بتوانند اقامت و تابعیت کشورهای این منطقه را به دست آورند. این مسئله مار را بر آن داشت که در مورد حوزه اسکاندیناوی توضیحاتی

کار در سوئد و اخذ ویزای کاری سوئد


راه های متفاوتی برای اخذ اقامت و تابعیت کشور سوئد همانند

تابعیت چیست ؟


تابعیت،اصطلاحی در حقوق بین الملی خصوصی است که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت می باشد . این تعریفی میباشد که در اکثر کتابها بیان شده است .

زیر مجموعه ها