مهاجرت به کانادا


کانادا یکی از کشورهایی است که همواره بسیاری از مهاجرین را به خود جذب میکند. شرایط زندگی در کانادا این کشور را یکی از محبوب ترین کشورها برای مهاجرت تبدیل کرده است.
راه های مختلف و روشهای مختلفی برای مهاجرت به کانادا وجود دارد

مهاجرت به آمریکا


آمریکا یکی از کشورهایی است که بسیاری از مهاجرین را به خود جذب میکند و بسیاری از افراد به دلیل شرایط مهاجر پذیر آمریکا خواستار مهاجرت به آمریکا و اقامت دائم در آمریکا هستند. در این مقاله راه های مهاجرت به آمریکا و روشهای مختلفی

مدارک لازم  جهت اخذ ویزای ازدواج و نامزدی آمریکا


در مقالات قبلی گفته شده که ویزای ازدواج و نامزدی آمریکا به چه ویزایی گفته میشود و همینطور تقاوت این دو نوع ویزا (تفاوت ویزای ازدواج و نامزدی آمریکا)هم توضیح داده شده است . در این مقاله قصد داریم مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای ازدواج آمریکا و همچنین مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای نامزدی آمریکا را بررسی کنیم .

تفاوت ویزای ازدواج و نامزدی آمریکا


یکی از راه های مهاجرت به آمریکا و اخذ اقامت آمریکا ویزای ازدواج و ویزای نامزدی آمریکا است . ویزای ازدواج و نامزدی آمریکا در واقع ویزایی هست که در اثر رابطه داشتن با زوج یا زوجه ای است که شهروند آمریکا میباشد . ولی به دلیل ماهیت این دو نوع ویزا با هم تفاوتهایی دارند که مهمترین تفاوتها را در این مقاله یادآور میشویم .

زیر مجموعه ها