کاريابي در دانمارک و مشاغل مورد نياز دانمارک
کشور دانمارک از کشورهاي حوزه اسکانديناوي و عضو شينگن مي باشد. مهاجرت به دانمارک با اخذ ويزاي کاري دانمارک و يا ويزاي تحصيلي

دانمارک به دليل امنيت و آرامش و امکانات رفاهي در اين کشور براي بسياري از افراد جذاب است. مهاجرت تحصيلي به دانمارک نيز با وجود دانشگاه هاي معتبر و نظام آموزشي با کيفيت دانمارک فرصت مناسبي را براي يافتن کار در اين کشور و يا ساير کشورهاي عضو شنگن و اتحاديه اروپا فراهم مي کند. نظام اقتصادي دانمارک با ثبات بوده و بازار کار اين کشور نيز پررونق است؛ دانمارک با توجه به کمبود نيروي کار جوان خود اقدام به جذب نيروي کار متخصص از طريق برنامه گرين کارت دانمارک مي نمايد. در ادامه شرايط يافتن کار در دانمارک وضعيت کارر  در دانمارک را توضيح مي دهيم.


شرايط پيدا کردن کار در دانمارک
به طور کلي در نظر داشته باشيد که پيدا کردن کار در دانمارک در وهله اول به تسلط فرد به زبان دانمارکي بستگي دارد. با اين که بسياري از شرکت هاي موجود در دانمارک چند مليتي و به زبان انگليسي هستند اما باز هم دانش زبان دانمارکي شانس فرد را براي پيدا کردن کار در دانمارک افزايش مي دهد.


براي يپدا کردن کار در دانمارک از راه هاي زير استفاده کنيد:
ارسال درخواست به آگهي هاي کار در روزنامه ها و مجلات
مراجعه به مراکز کاريابي خصوصي
مراجعه به مراکز کاريابي وابسته به شهرداري
مراجعه به شرکت ها و مؤسسات متقاضي کارگر
کمک گرفتن از سازمان هاي اشتغال خصوصي
استفاده از وب سايت هاي کاريابي و...
درج آگهي درخواست کار در روزنامه هاي محلي کشور 

تمام شرايط کاري از جمله ساعات کاري، مزاياي بيکاري، تعطيلات و بازنشستگي و ... براي افراد مهاجر برابر با خود دانمارکي ها است. اکثر آگهي هاي استخدام دانمارک در روز يکشنبه چاپ مي شود.

وضعيت کار در دانمارک و مشاغل مورد نياز دانمارک

عمده ترين صنايع دانمارک را مي توان اين موارد دانست: داروسازي، فرآوري مواد غذايي، کشتي سازي، مبلمان و نساجي، صنايع شيميايي، ماشين آلات و فلزات.
مشاغل مورد نياز دانمارک نيز عمدتاً مشاغل عرصه هاي مهندسي و پزشکي، بيوتکنولوژي و دارو سازي و فناوري اطلاعات مي باشد. 
از بزرگترين شرکت هاي دانمارک مي توان موارد زير را نام برد: 
شرکت هاي Lego, ALK-Abell و :Carlsberg, Jyske Bank, Danisco فعال در زمينه داروسازي
شرکتH. Lundbeck: فعال در زمينه صنايع غذايي
شرکت av;j Novo Nordisk: فعال در زمينه خدمات مخابرات و...


براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در دانمارک، کار در دانمارک، گرين کارت دانمارک و ديگر روش هاي مهاجرت به دانمارک به مقالات مرتبط در مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز يا با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.