مهاجرت پزشکان به دانمارک با اخذ گرين کارت دانمارک

کشور دانمارک که از کشورهاي حزه اتحاديه اروپا و عضو شنگن مي باشد، فرصت خوبي را براي مهاجرت تحصيلي از جمله  تحصيل پزشکي و هم چنين مهاجرت کاري به دانمارک از طريق اخذ گرين کارت دانمارک فراهم نموده است. کشور دانمارک از نظام آموزشي قوي برخوردار است و دانشگاه هاي آن در سراسر دنيا معتبر هستند؛ 5 دانشگاه دانمارک جزو دانشگاه هاي زير 400 در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان مي باشد. 

در طرح گرين کارت دانمارک از سال 2015 به بعد، دولت دانمارک طرح ويژه اي براي پزشکان و دندانپزشکان در قالب نوع خاصي از گرين کارت دانمارک ارائه داده است.

در طرح اصلي گرين کارت هر فرد بايد صد امتياز به دست آورد تا بتواند گرين کارت اخذ کند، در طرح گرين کارت پزشکان، خود مدرک دکتري 80 امتياز دارد و پزشک با داشتن 20 امتياز ديگر 100 امتياز را به دست مي اورد. رتبه دانشگاه فرد نيز امتياز دارد. اگر رشته متقاضي جزو رشته هاي مورد نياز دانمارک باشد، 10 امتياز به امتيازات فرد اضافه مي شود؛ دانستن زبان دانمارکي اميتاز جداگانه اي دارد. داشتن سوابق کاري و سن مناسب نيز هرکدام امتياز فرد را افزايش مي دهد

گرين کارت پزشکان و دندانپزشکان برخلاف طرح اصلي گرين کارت که دو سال اعتبار دارد، بدين صورت مي باشد که به پزشکان يک فرصت دو ساله داده مي شود که در اين مدت پزشکان بايد مدرک زبان دانمارکي يعني دانسک 3 را به دست آورند و و مدارک خود را به تأييد مراجع دانمارک برسانند، بعد از اين مرحله يک زمان دوساله ديگر به آن ها داده مي شود که در اين دو سال آن ها به عنوان انترن و شش ماه به عنوان رزيدنت مشغول به کار شوند. البته گفتني است که تحصيل در اين دوره ها همراه با حقوق ماهيانه براي پزشک است .

مدارک لازم براي اخذ گرين کارت پزشکان و دندانپزشکان 

عکس 

اصل پاسپورت با حداقل دو سال و سه ماه اعتبار

اصل شناسنامه و کپي آن

اصل گواهي پشتوانه مالي با مبلغ 132 هزار کرون (به زبان انگليسي)

اصل مدرک و ريزنمرات همراه با ترجمه و کپي آن ها

براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در دانمارک، کار در دانمارک، گرين کارت دانمارک و ديگر روش هاي مهاجرت به دانمارک به مقالات مرتبط در مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز يا با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.

 

 

مهاجرت پزشکان به دانمارک با اخذ گرین کارت دانمارک

کشور دانمارک که از کشورهای حزه اتحادیه اروپا و عضو شنگن می باشد، فرصت خوبی را برای مهاجرت تحصیلی از جمله  تحصیل پزشکی و هم چنین مهاجرت کاری به دانمارک از طریق اخذ گرین کارت دانمارک فراهم نموده است. کشور دانمارک از نظام آموزشی قوی برخوردار است و دانشگاه های آن در سراسر دنیا معتبر هستند؛ 5 دانشگاه دانمارک جزو دانشگاه های زیر 400 در رتبه بندی دانشگاه های جهان می باشد.

در طرح گرین کارت دانمارک از سال 2015 به بعد، دولت دانمارک طرح ویژه ای برای پزشکان و دندانپزشکان در قالب نوع خاصی از گرین کارت دانمارک ارائه داده است.

 در طرح اصلی گرین کارت هر فرد باید صد امتیاز به دست آورد تا بتواند گرین کارت اخذ کند، در طرح گرین کارت پزشکان، خود مدرک دکتری 80 امتیاز دارد و پزشک با داشتن 20 امتیاز دیگر 100 امتیاز را به دست می اورد. رتبه دانشگاه فرد نیز امتیاز دارد. اگر رشته متقاضی جزو رشته های مورد نیاز دانمارک باشد، 10 امتیاز به امتیازات فرد اضافه می شود؛ دانستن زبان دانمارکی امیتاز جداگانه ای دارد. داشتن سوابق کاری و سن مناسب نیز هرکدام امتیاز فرد را افزایش می دهد

گرین کارت پزشکان و دندانپزشکان برخلاف طرح اصلی گرین کارت که دو سال اعتبار دارد، بدین صورت می باشد که به پزشکان یک فرصت دو ساله داده می شود که در این مدت پزشکان باید مدرک زبان دانمارکی یعنی دانسک 3 را به دست آورند و و مدارک خود را به تأیید مراجع دانمارک برسانند، بعد از این مرحله یک زمان دوساله دیگر به آن ها داده می شود که در این دو سال آن ها به عنوان انترن و شش ماه به عنوان رزیدنت مشغول به کار شوند. البته گفتنی است که تحصیل در این دوره ها همراه با حقوق ماهیانه برای پزشک است .

مدارک لازم برای اخذ گرین کارت پزشکان و دندانپزشکان

عکس

اصل پاسپورت با حداقل دو سال و سه ماه اعتبار

اصل شناسنامه و کپی آن

اصل گواهی پشتوانه مالی با مبلغ 132 هزار کرون (به زبان انگلیسی)

اصل مدرک و ریزنمرات همراه با ترجمه و کپی آن ها

برای دریافت اطلاعات لازم در خصوص تحصیل در دانمارک، کار در دانمارک، گرین کارت دانمارک و دیگر روش های مهاجرت به دانمارک به مقالات مرتبط در مؤسسه بین المللی راد مراجعه نمائید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره نیز یا با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس بگیرید.