شرايط ادامه تحصيل در بلژيک
کشور بلژيک از اعضاي اتحاديه اروپا و عضو شينگن ميباشد. تحصيل در بلژيک تا حدودي نسبت به برخي ديگر کشورهاي اروپايي ارزان تر مي باشد. امکان سرمايه گذاري در بلژيک و يا کار در بلژيک با فارغ التحصيلي از دانشگاه هاي بلژيک و يا اخذ ويزاي کاري بلژيک براي متقاضيان علاقه مند به مهاجرت به بلژيک وجود دارد.

بلژيک وضعيت اقتصادي و سياسي با ثباتي داشته و ازامن ترين کشورهاي جهان محسوب مي شود. هزينه تحصيل و زندگي در بلژيک نيز پايين تر از برخي کشورهاي اروپايي مي باشد. بروکسل ،پايتخت بلژيک، مقر اصلي اتحاديه اروپا و بسياري از سازمان هاي بين المللي مي باشد.
براي تحصيل در دانشگاه هاي بلژيک داشتن مدارک و ريز نمرات تحصيلي الزامي است. دانشجويان با فارغ التحصيلي از دانشگاه هاي بلژيک امکان پيداکردن کار در بلژيک و در نتيجه اخذ اقامت بلژيک را به دست مي آورند. دانشگاه هاي بلژيک سطح علمي بالايي دارندو مدارک آن ها در سراسر جهان معتبر مي باشد.
تحصيل در رشته هاي مهندسي، پزشکي و دندانپزشکي در بلژيک نيازمند قبولي در آزمون ورودي مي باشد. هزينه دار بودن تحصيل در بلژيک و هم چنين ضرورت قبولي در آزمون ورودي در برخي رشته هاي تحصيلي در بلژيک باعث مي گردد، بسياري از افراد به تحصيل رايگان در آلمان و اتريش راغب تر گردند.
شروع دانشگاه هاي بلژيک در دو ترم سپتامبرو اکتبر مي باشد.


مدارک لازم براي اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاهاي بلژيک:
ارائه مدرک زبان انگليسي
توصيه نامه اساتيد(براي تحصيل در دوره کارشناسي ارشد)
ارائه نامه اي مبني بر استطاعت مالي شخص


زبان تحصيل در دانشگاه هاي بلژيک: تحصيل در دانشگاه هاي بلژيک به زبان فرانسه، الماني، هلندي و انگليسي امکان پذير مي باشد.
هزينه تحصيل در دانشگاه هاي بلژيک: هزينه تحصيل در بلژيک 3 تا 4 هزار يورو در سال مي باشد. براي اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاه هاي بلژيک داشتن مدرک زبان انگليسي آيلتس و يا تافل الزامي مي باشد.
براي اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاه هاي بلژيک در دوره دکترا دانشجو بايد موافقت استاد راهنماي خود را در بلژيک براي حمايت از تز دکتراي خود به دست آورد.


براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در بلژيک، کار در بلژيک، سرمايه گذاري در بلژيک و ديگر راه هاي مهاجرت به بلژيک به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بي المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد