Skilled worker


Skilled worker در معنای لغوی به مفهوم کارگر(کارمند) ماهر می باشد و این اصطلاح برای افرادی به کار می رود که قصد مهاجرت کاری به کشورهایی چون کانادا، استرالیا، دانمارک و امریکا را دارند. کشورهای نامبرده به دلیل کمبود نیروی کاری اقدام به پذیرش افراد از سراسر دنیا جهت کار درآن کشور نموده اند که الیته در سال های اخیر و در نتیجه استقبال بسیار زیاد مردم سایر کشورها می توان گفت نیروی کاری در این کشورها به حد نصاب رسیده و درواقع نیاز به نیروی کاری غیر متخصص مترفع گردیده است و با قوانین جدید این کشورها، این مطلب قابل دریافت می باشد که آن ها نیاز بیشتری به افراد با تجربه  و ماهرو متخصص در مشاغل مختلف دارند واین امر موجب گردیده که شرایط اقدام برای اخذ ویزای کاری از طریق ویزای Skilled worker که پیشتر آسانتر و در دسترس تر بود امروزه دارای شرایط پیچیده تر و مشکل تری باشد. معمولاً این کشورها به صورت سالیانه جداولی را به عنوان جدول امتیاز بندی در اختیار عموم می گذارند که افرد متقاضی کار دراین کشورها میتوانند با مراجعه به آن و محاسبه امتیازات خود پیش بینی ای در رابطه با چگونگی پذیرش خود داشته باشند. این امتیازات به رنج وسیعی از مهارت ها تخصیص یافته است که از جمله آن می توان به شرایط سنی ، میزان تحصیلات، سابقه کاری، مهارت های کاری، مهارت های زبان انگلیسی و هم چنین مهارت های کاری و تحصیلی همسر و فرزند افراد متقاضی اشاره نمود. علاوه بر جدوال امتیاز بندی معمولاً لیستی از مشاغل مورد نیاز هر کشور و هم چنین ظرفیت پذیرش هر یک از این مشاغل توسط آن کشور ارائه می شود تا متقاضیان بتوانند تخصصی تر و جزئی تر نسبت به اخذ ویزای کاری این کشورها اقدام نمایند. بدیهی است که پذیرش در این کشورها به عنوان یک شاغل می تواند بهترین فرصت را برای افراد جهت کارو کسب در آمد در یک کشور پیشرفته و متعاقباً اخذ اقامت دائم آن کشور ایجاد نماید اما با توجه به استقبال بسیار زیاد متقاضیان در سال های گذشته شرایطی که هرساله برای اخذ ویزای Skilled worker تعیین می شود بسیار سختگیرانه تر و ممیزی تر می باشد و این امر پروسه ی اقدام برای پذیرش این ویزا را مشکل تر و زمان بر نموده است. بدین معنی که درمواردی این پروسه ممکن است بین 3 تا 5 سال برای افرادی که از ایران اقدام می نمایند به طول می انجامد.