دانشگاه کالج لندن


تحصیل در دانشگاه های انگلستان و اقامت در کشور انگلستان برای بسیاری از متقاضیان تحصیل و زندگی در خارج از کشور یکی از اولین گزینه ها میباشد؛ در حقیقت طبق آمارهای رسمی، کشور انگلیس بعد از امریکا بیشترین میزان متقاضیان ویزای تحصیلی را داشته است.

هزینه زندگی و تحصیل در ایسلند


وقتی که شما قصد دارید به یک کشور خارجی مهاجرت نمایید علاقه مند هستید که درباره مخارج زندگی در آن کشور آگاه شوید ما در این مقاله قصد داریم که درباره تحصیل در کشور ایسلند ،کار در کشور ایسلند و اقامت در کشور ایسلند برای شما توضیحاتی را ارئه دهیم 

دانشگاه های ژاپن


تحصیل در دانشگاه های ژاپن، به خصوص گرفتن بورس و کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه های ژاپن در سال های اخیر دانشجویان خارجی بسیاری را به خود جذب میکند.

ویزای تحصیلی ایسلند


اخذ ویزای تحصیلی ایسلند با اخذ پذیرش از دانشگاه های ایسلند و هم چنین سرمایه گذاری و یا کار در ایسلند از راه های مهاجرت به این کشور زیبا و توریستی میباشد .

زیر مجموعه ها