ثبت شرکت در اسپانيا


ثبت شرکت در اسپانيا يکي از راه هاي اخذ اقامت شينگن مي باشد. اسپانيا از ورود سرمايه به کشور خود استقبال مي کند. هم چنين تحصيل در

دانشگاههاي اسپانيا راهي مناسب تر براي مهاجرت به اسپانيا است، تحصيل در دانشگاه هاي اسپانيا با هزينه پايين و مقرون به صرفه امکان پذير است، حتي هزينه زندگي نيز در اسپانيا نسبت به برخي کشورهاي اروپايي کم تر است و بدين ترتيب تحصيل در اسپانيا را مي توان نيمه رايگان دانست. افراد با ثبت شرکت در اسپانيا مي توانند اقامت دائم شيگن را به دست آورند و براي سفر به ديگر کشورهاي اروپايي نيازي به اخذ ويزاي مجدد نيست.

راه اندازي شرکت در اسپانيا با راه هاي زير امکان پذير است:
راه اندازي يک شرکت جديد
راه اندازي يک سرمايه گذاري مشترک
راه اندازي شرکت به عنوان يک شاخه اسپانيايي
راه اندازي يک دفتر نمايندگي در اسپانيا
راه اندازي کسب و کار به عنوان يک فرد خود اشتغال


براي ثبت شرکت در اسپانيا انجام اقدامات زيز لازم است:
تعيين نام شرکت
اخذ کد NIE براي متقاضي ، اين يک کد مالياتي براي شخص است.
طرح تجاري: ايجاد يک Business plan  و تأييد دايره اقتصادي اسپانيا
گواهي عدم سوءپيشينه: تهيه گواهي عدم سوء پيشينه و اخذ تأييده هاي امنيتي اروپا
دريافت ويزاي اسپانيا و اخذ کارت اقامت

مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت در اسپانيا
گواهي اشتغال به کار
اصل سند مالکيت
پرينت سه ماه بانک
نامه اي مبني بر قصد و نيت سفرمتقاضي
مدارک رسمي شرکت(درصورتي که متقاضي داراي شرکت باشد)
کپي و اسکن پاسپورت افراد تحت تکفل شخص
عکس رنگي همسر وهمراهان متقاضي
ترجمه سوءپيشينه متقاضي
رزور بليط رفت و برگشت
بيمه نامه سفر

مزاياي ثبت شرکت در اسپانيا
امکان مالکيت 100 درصد بدون نياز به شريک محلي
دسترسي به بازار اروپا
امکان درخواست اقامت دائم اسپانيا بعد از گذشت 3 سال
درخواست پاسپورت و شهروندي اروپا 5 سال پس از اخذ اقامت دائم
اجازه اقامت شينگن
امکان افتتاح حساب بانکي
قوانين تجارتي و گمرکي آزاد در اتحاديه اروپا
امکان استفاده از برند اروپايي
امکان انجام کليه مراحل در طي 6 ماه
هزينه هاي پايين اداره شرکت
ده درصد ماليات بر درامد شرکت


براي کسب اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در اسپانيا، کار در اسپانيا، سرمايه گذاري و ديگر راه هاي مهاجرت به اسپانيا با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد