هزينه تحصيل پزشکي در انگلستان
هر ساله متقاضيان فراواني از سراسر دانيا براي اخذ پذيرش از دانشگاه هاي انگلستان در رشته هاي پزشکي اقدام مي کنند، فارغ التحصيلي از دانشگاه هاي انگلستان که اکثر آن ها از بهترين دانشگاه هاي جهان محسوب مي شوند، آينده کاري و تحصيلي خوبي را براي دانشجو در خود انگلستان و ديگر کشورهاي جهان فراهم مي کند. دانشجويي که بتواند به دانشگاه هاي انگلستان جهت تحصيل در رشته هاي پزشکي و دنداپزشکي ورود کند، مي توان به آينده کاري خود در انگلستان و اخذ تابعيت و شهروندي انگلستان بسيار اميدوار باشد. اما در نظر داشته باشيد که علي رغم حجم تقاضاي ساليانه براي اخذ پذيرش از دانشگاه هاي انگلستان در رشته هاي پزشکي و دندانپزشکي هرساله تعداد بسيار کمي از دانشجويان خارجي موفق به ورود به دانشگاه هاي انگلستان جهت تحصيل در رشته هاي پزشکي و دندانپزشکي مي شوند.


مدت زمان تحصيل در رشته هاي پزشکي در انگلستان بر خلاف ديگر کشورها 5 سال است. براي تحصيل در اين رشته پزشکي و دندانپزشکي در انگلستان فرد بايستي ابتدا بتواند از کالج هاي انگلستان براي تحصيل در دوره A-level  پذيرش بگيرد. افراد با هر نوع مدرکي ملزم به گذراندن اين دوره مي باشند. طول تحصيل در اين دوره 2 سال مي باشد که پس از گذراندن واحد هاي درسي در اين مدت و اخذ نمرات بالا در ان افراد بايد در آزموني به نام UKCAT( uk clinical aptitude) شرکت نمايد که در صورت قبولي در اين آزمون فرد مجاز به انتخاب رشته و ورود به دانشکده پزشکي و يا دندانپزشکي مي گردد. البته در نظر داشته باشيد که هر دانشگاه شرايط خاصي را براي پذيرش دانشجويان اتخاذ مي کند .  
داشتن مدرک آيلتس با نمره بالااز ديگر شرايط لازم براي تحصيل پزشکي در انگسلتان است.
هزينه تحصيل پزشکي در انگلستان را مي توان بين 18 تا 20 هزار پوند در هر سال دانست. دانشجو بايد در زمان اقدام جهت اخذ پذيرش پزشکي در انگلستان، توانائي مالي خود جهت پرداخت هزينه هاي تحصيلي در اين رشته در مدت 5 سال را  نشان دهند.
هزنيه زندگي در انگلستان در دوره کارشناسي حدود 800 پوند در هر ماه مي باشد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص تحصيل در انگلستان، کار در انگلستان، سرمايه گذاري در انگلستان ، دوره هاي زبان انگليسي انگلستان، اقامت انگلستان از طريق ازدواج و ديگر راه هاي مهاجرت به انگلستان مي توانيد با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس حاصل نماييد