ثبت شرکت در دنمارک
دانمارک از کشورهاي عضو شنگن يکي از بازترين اقتصادهاي اروپا را دارد و در راستاي جذب سرمايه گذاري تلاش ميکند، بدين ترتيب دريافتت اقامت دانمارک از طريق ثبت شرکت و سرمايه گذاري در دانمارک وجود دارد. با دريافت اقامت دانمارک از طزيق ثبت شرکت براي سفر بهه کشورهاي اروپايي عضو شنگن نياز به اخذ ويزاي شنگن وجود ندارد. اقتصاد دانمارک در عرصه هاي نفت و گاز و انرژي زيستي و انرژي باديي خودکفا است. حدود 2500 شرکت خارجي در اين کشور مشغول به کار هستند و بدين ترتيب راه براي ايجاد شرکت و سرمايه گذاري در دانمارکک براي سرمايه گذاران خارجي فراهم است. به طور کلي هيچ محدوديت براي سرمايه گذاري در دانمارک وجود ندارد و نرخ ماليات شرکتي 28 درصد است که بسيار کم تر از ماليات شخصي مي باشد.


مدت زمان لازم براي اخذ اقامت اروپا از طريق ثبت شرکت در دانمارک 8 ماه است. و در صورتي که فرد مدت 5 سال در دانمارک اقامت داشته باشد، مي تواند براي دريافت اقامت دائم دانمارک و پاسپورت دانمارکي اقدام نمايد.


با اخذ اين نوع اقامت، فرد امکان استفاده از خدمات رفاهي يا درماني را در اتحاديه اروپا پيدا مي کند.
مي تواند از مزاياي تحصيلات رايگان در اروپا بهره مند گردد.
اخذ اين نوع اقامت نيازي به مدرک زبان ندارد.
امکان افتتاح حساب در بانک هاي اروپايي براي فرد وجود دارد و....


انواع شرکت در دانمارک
- شرکت محدود عمومي
- شرکت محدود خصوصي
- شرکت محدود عمومي اروپايي
- گروه بندي اقتصادر اروپايي
- سرمايه گذاري مشترک
- کسب و کار انفرادي
رايج ترين انواع شرکت در دانمارک دو نوع اول مي باشد:


- مقدار سرمايه لازم براي شرکت محدود عمومي 67 هزار يورو مي باشد. در اين شرکت:
نياز به سرپرست وجود دارد که حداقل يکي از آن ها بايد مقيم اتحاديه اروپا باشد.
مدير استخدامي شرکت بايد شهروند اتحاديه اروپا باشد.
حساب هاي شرکت به صورت سالانه بررسي ميشود.
يک دفتر آماده به خدمت توصيه مي شود.


- مقدار سرمايه لازک براي تإسيس شرکت محدود خصوصي 10 هزار يورو است. دراين شرکت هم چنين:
حساب هاي شرکت بايد به صورت سالانه توسط يک حسابرس بررسي شود.
لزومي وجود ندارد که سرپرستان و مدير مقيم دانمارک باشند.
يک دفتر آماده به خدمت توصيه مي شود.


براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در دانمارک، کار در دانمارک، گرين کارت دانمارک و ديگر روش هاي مهاجرت به دانمارک به مقالات مرتبط در مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز يا با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.