ویزای کلاس 190 استرالیا


مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 190 به استرالیا: این ویزا بسیار شبیه به ویزای 189 استرالیا میباشد با این تفاوت که برای دریافت این ویزا متقاضی میبایستی  در یکی از ایالتهای استرالیا اسپانسر داشته باشد. هنگامی که شخص اسپانسر شیپ دریافت میکند 5 امتیاز دریافت میکند.

دیگر تفاوت ویزای 190 استرالیا با ویزای 189 استرالیا این است که شخص حداقل باید 2 سال در همان ایالتی کار و زندگی نماید که اسپاسنسرشیپی دریافت کرده است، و متقاضی نسبت به زندگی در همان ایالت متعهد خواهد شد. برای مطالعه بیشتر در مورد ویزای 189 استرالیا میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید و اطلاعات بیشتری به دست آورید.
ویزای 189 استرالیا و نحوه مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 189

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
•    شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزشیابی مدرک خود را اخذ کند.
در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.

برای مشاوره بیشتر در این زمینه میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید