ویزای کلاس 189 استرالیا

 

(مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 189 به استرالیا)
مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 189 به استرالیا: میتوان گفت دریافت این ویزا برای استرالیا در واقع دریافت اقامت دائم استرالیا میباشد. دریافت این

ویزا به متقاضیان و مهاجران حق زندگی، کار، تحصیل و برخورداری از خدمات درمانی و اجتماعی را در استرالیا میدهد.
برای دریافت این ویزا شخص باید از طریق سیستم امتیاز بندی اقدام کرده و امتیاز حداقل 60 را برای این ویزا دریافت نماید.
باید توجه داشته باشید متقاضیانی که برای این نوع ویزا اقدام میکنند نباید سنی بیشتر از 44 سال داشته باشند. همچنین شخص باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با یک حرفه خاص داشته باشدو همچنین سابقه کاری مفید هم در دریافت این ویزا اهمیت به سزایی دارد.داشتن مدرک زبان انگلیسی نیز جزو ملزمات دریافت این ویزا میباشد که در صورتیکه شخص مدرک آیلتس 7 داشته باشد میتواند برای این مورد اقدام نماید.
نکته : شخص متقاضی حتما باید در گواهی سابقه کار باید عنوان شغلی، وظایف شغلی، میزان حقوق را ذکر نماید.

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
•    شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزشیابی مدرک خود را اخذ کند.
در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.
همانطور که گفته شد در این نوع ویزا شخص باید 60 امتیاز را از جدول امتیازگیری فوق دریافت نماید.
برای مشاوره بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا و نحوه امتیازگیری پروسه مهاجرت استرالیا لطفا با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید و از مشاوره های آنان استفاده نمایید.