ثبت ازدواج در کانادا
اخذ اقامت دائم کانادا از طريق ازدواج به نام "اسپانسر شيب" شناخته مي شود، اخذ ويزاي کانادا واقامت کانادا از طريق ازدواج و اسپانسرشيپي شرايط و قوانيني دارد که در ادامه اين شرايط را توضيح مي دهيم.

 


قوانين ازدواج در کانادا
قوانين ازدواج در کانادا طبق اصل 91 قانون اساسي اين کشور در دست دولت فدرال است. البته دولت هاي استاني نيز تا حدودي اجازه دخالت دارند. در کشور کانادا افرادي که رابطه خطي خوني با يکديگر نداشته باشند و در واقع برادر و خواهر تني يا نا تني هم نباشند مي توانند باهم ازدواج کنند(چه از جنس مخالف و چه جنس غيرمخالف) ازدواج دختر و پسرعموها اگرچه مرسوم نيست ولي منع قانوني ندارد. سن ازدواج در بيشتر ايالت هاي کانادا 18 سال ويا گاهي 19 سال است. کساني هم که سنشان بين 16 تا 18 باشد، به شرط موافقت خانوادهايشان مي توانند ازدواج کنند.
ازدواج در کانادا به دو صورت رسمي يا مذهبي مي باشد. براي ازدواج رسمي در کانادا بايد به شهرداري (city hall) مراجعه نمود تا ازدواج به صورت رسمي ثبت شود. اگر کسي در کانادا حتي چه به صورت رسمي و چه به صورت مذهبي ازدواج نکرده باشد، ولي در قالب زندگي زناشويي حداقل سه سال زير يک سقف زندگي کرده باشند، يا فرزند مشترک داشته باشند، از نظر قوانين موجود در کانادا شريک زندگي هم محسوب مي شوند و تمام قوانين مربوط به همسران در مورد آن ها هم صدق مي کند. شايد به همين دليل است که به خصوص در سال هاي اخير که افراد تمايلي چنداني به ثبت ازدواج به صورت رسمي نشان نمي دهند.


مهاجرت خويشاوندي و اسپانسرشيپ همسر در کانادا
براي مهاجرت به کانادا از طريق اسپانسرشيپي متقاضي مهاجرت به کانادا بايد يک خويشاوند درجه اول در کانادا داشته باشد. که اين خويشاوند فرد را از نظر مالي ساپورت کند.
در اين روش فرد مقيم کانادا که داري کارت PR و يا پاسپورت کانادايي مي باشد، مي تواند يکي از افراد فاميل خود(همسر) را جهت ورود به کانادا و دريافت اقامت دائم کانادا اسپانسر و تحت پوشش خود قرار دهد.
کسي که مقيم کانادا است مي تواند، همسر قانوني يا common-law partner (کسي که با ازدواج قانوني نکرده ايد، اما بيش از يک سال زير يک سقف زندگي کرده ايد و مانند همسر شما است) که در خارج از کانادا است و يا در داخل کانادا با يک ويزاي معتبر مثل ويزاي توريستي و يا ويزاي تحصيلي کانادا به سر مي برد را اسپانسر نمايد.


فرد اسپانسر کننده بايد حداقل شرايط زير را داشته باشد:
در هنگام ارسال مدارک شهروند قانوني و يا مقيم(داراي کارت PR) کانادا باشد، در ضمن او نبايد زنداني، ورشکسته و يا تحت پيگرد قانوني باشد.
سن فرد بيش از 18 سال باشد.


در صورتي که متقاضي خود قادر به تأمين نيازهاي اوليه خود در کانادا نباشد، اسپانسر بايد توانايي مالي خود را در جهت ساپورت مالي اين افراد داشته باشد. شامل اين مورد:
1- خوراک، پوشاک، مسکن و ديگر نيازهاي روزمره
2-مراقبت هاي بهداشتي و پزشکي که تحت پوشش خدمات بهداشت عمومي نمي باشد.


شخص اسپانسر بايد آماده امضاي قرارداد با مراکز زير باشد:
• با دولت کانادا و يا کبک
• با فرد متقاضي که فرد متعهد مي شود فرد اسپانسر شده را براي دوره زماني مشخص حمايت نمايد و فرد اسپانسر شده نيز متعهد گردد که تلاش خود را در جهت مستقل شدن انجام دهد.


مواردي که مي تواند اداره مهاجرت را در مورد پرونده درخواست اقامت ازدواج دچار شک کند:
فاصله سني زياد بين طرفين
تفاوت در زبان طرفين
دين و مذهب متفاوت طرفين

ديگر مدارک لازم براي اخذ ويزاي اسپانسر کانادا
کارت پايان خدمت مرد
کپي صفحات پاسپورت
کپي کارت PR شخص اسپانسر
عدم سو پيشينه مرد
عقدنامه
کارت ملي مرد
شناسنامه دو طرف
مدراک لازم براي اثبات ارتباط بين دو طرف


براي دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در کانادا، کار در کانادا، سرمايه گذراي در کانادا، ويزاي ازدواج کانادا و ديگر راه هاي مهاجرت به کانادا مي توانيد به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و اخذ مشاوره نيز مي توانيد با مشاورين ما در مؤسسه بين الملي راد تماس بگيريد.