اقامت نروژ از طریق کار


یکی از روشهای اقامت نروژ از طریق کار میباشد. افرادی که در نروژ مشغول به کاری  میباشند که خود شخص یا کارفرما به ازای کاری که انجام میشود مالیات و بیمه پرداخت نماید میتواند پس از سپری شدن 3 سال از کار و زندگی در نروژ درخواست اقامت نروژ

را تسلیم اداره مهاجرت نماید و بعد از گذشتن هفت مال مداوم و مستمر میتواند حق شهروندی را دریافت نماید و نسبت به دریافت گذرنامه نروژی اقدام کند. این در حالی است که چنانچه شخصی اقامت دائمی نروژ را دریافت کرده باشد و دو سال متوالی خارج از نروژ زندگی نماید امکان باطل شدن اقامت دائمی نروژ وجود دارد.
برای ارائه درخواست اجازه اقامت دائم نروژ شرایطی وجود دارد که شخص باید هنگامی که برای اجازه اقامت دائم نروژ اقدام مینماید این شرایط را داشته باشد.
شرایط موردنیاز برای درخواست اجازه اقامت دائم در نروژ
1- اولین و مهمترین شرط برای این موضوع این است که شخص باید سه سال در نروژ کار کرده باشد و مالیات توسط خود شخص یا کارفرما پرداخت شده باشد.
2- سن مجاز: 16 تا 55 سال
3- مدرک رسمی دال بر تکمیل دوره زبان نروژی (حداقل 250 ساعت) باید ارائه گردد.
4- مستندات مربوط به اجازه اقامت قبلی در نروژ یا موارد تمدید ویزا نیز باید ارائه گردد.
5- عکس پاسپورتی
6- پاسپورت و کپی از تمام صفحات گذرنامه
7- تکمیل فرمهای مربوطه
8- پراخت هزینه بررسی پرونده
تبصره: اگر شخصی در مدتی به دلایل کاری خارج از نروژ بوده باشد مدارکی مستند باید از سوی کارفرما ارائه شود که نشان دهنده دلیل خروج شخص از نروژ به دلایل کاری میباشد.
برای اخذ اقامت دائمی نروژ ار طریق کاری باید دو اصطلاح زیر را نیز بررسی ش.ئ نت فرد متوجه شود که در کدام حالت میتواند برای اقامت دائمی نروژ اقدام نماید.
نیروی کار متخصص (Specialist )به شخصی میگویند که درآمد سالیانه وی از محل کارش در نروژ حداقل 500000 کرون نروژی در سال باشد. در این صورت یک گواهی مالیاتی توسط کارفرما برای شخص صادر میشود.
نیروی کار ماهر (skill worker) به شخصی گویند که سه سال گذشته در نروژ کار کرده و درآمد سالیانه کمتر از میزان خاصی نبوده است. این میزان درآمد در زمانهای مختلف متفاوت میباشد ولی در سال 2016 میزان درآمد در حدود 350000 کرون نروژی میباشد.
برای ارائه درخواست اقامت دائم باید از طریق سایت اداره مهاجرت نروژ و به صورت آنلاین اقدام شود که معمولا بسته به کامل بودن یا ناقص بودن پرونده، جهت بررسی پرونده زمانهای متفاوتی نیاز است ولی این پروسه در حدود 12 ماه به طول می انجامد.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد و یا روشهای مهاجرت به نروژ میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید و از مشاوره های آنان استفاده نمایید.