ویزای کاری بلاروس


بلاروس از کشورهای اروپای خاوری است و تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بخشی از این اتحادیه بود، بلاروس جزو کشورهایی است که هزینه زندگی و تحصیل در آن پایین میباشد و این موجب میشود که این کشور برای سرمایه گذارن و راه اندازی کسب و کار کشور جذابی به نظر برسد. برای دریافت طالاعات لازم  در خصوص کار در بلارس و پیدا کردن کار در بلاروس و یا اخذ ویزای کاری بلاروس و شرایط کار در بلاروس ادامه مطالب را مطالعه فرمائید.

شرایط اقتصادی و کاری بلاروس
دولت بلاروس بعد از جدایی از شوروی سعی کرده تا با جذب سرمایه گذاری و ... شرایط اقتصادی مناسبی در کشور ایجاد نماید. بلاروس برای افزایش تولید و صدارت کشور خود تسهیلات بسیاری را برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته است. نظام اقتصادی بلاروس تا 80 درصد در کنترل دولت قرار دارد و از لحاظ اقتصادی و سیاسی  وضعیت با ثباتی در جامعه بلاروس وجود دارد. مهم ترین صنعت بلاروس را میتوان فراوری و منسوجات چوب دانست. از دیگر صنایع بلاروس میتوان از صنایع مهندسی، تراکتور، مواد شیمایی، موتور سیکلت،و الکترونیک نام برد.  بلاروس حتی در دوران شوروی نیز یکی از توسعه یافته ترین جمهوری ها از لحاظ صنعتی بود و اکنون نیز نسبت به بسیاری از کشورهای اروپای شرقی وضعیت مناسب تری دارد. بلاروس نرخ بیکاری پایینی دارد و در سال های اخیر درهای خود را به روی کارگران ماهر خارجی باز گذاشته است.

شرایط دریافت ویزای کاری بلاروس
به طور کلی کشور بلاروس چیزی تحت عنوان ویزای کاری ندارد و فرد درصورتی میتواند از طریق کاری به کشور بلاروس برود که، یک پیشنهاد شغلی همراه با دعوتنامه کاری از طرف کارفرمای بلاروسی داشته باشد. این دعوتنامه باید شامل قرارداد کاری برای فرد باشد. با توجه به عوملی که ذکر شد و شرایط کاری و اقتصادی نوپای این کشور و متقاضیان فراوان کار در این کشور و کشورهای اطراف آن و موقعیت های شغلی محدود در بلاروس این راه برای مهاجرت به بلاروس پیشنهاد نمیشود، برای مهاجرت به بلاروس میتوان با اخذ پذیرش از دانشگاه های بلاروس برای ویزای تحصیلی این کشور اقدام نمود.


برای دریافت اطلاعات لازم در خصوص تحصیل در بلاروس، سرمایه گذاری در بلاروس، کار در بلاروس، ویزای ازدواج بلاروس و دیگر راه های مهاجرت به بلاروس میتوانید یا مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس بگیرید.