ویزای افراد خاص


ویزای EB1 ویزای مهاجرتی افراد خاص به امریکا می باشد. این ویزای برای مهاجرت کسانی می باشد که دارای استعداد ها و توانایی های خاص و شگفت آور می باشند. این توانایی و استعدادها می تواند در زمینه های مختلف علوم تجربی و هنر و تجاری و ورزشی و یا آموزش و پرورش باشد.
معیارهایی خاصی برای دریافت این ویزا توسط قوانین مهاجرتی تعریف گردیده است. که در واقع فرد باید اثبات نماید که مهارت او در سطح جهانی و بین المللی مود قبول می باشد که بهترین راه اثبات این موضوع این است که فرد به جهت داشتن این استعداد خاص و مهارتش از سوی یک مرکز و یا سازمان بین المللی تقدیر شده باشد. داشتن این مدرک جهت اثبات تونایی فرد کار آسانی نمی باشد، بدین جهت روش های دیگری نیز جود دارد : از جمله مدرکی پایین تر از مورد مذکور که توانایی او را اثبات نماید و یا تألیف مقالاتی و چاپ آن ها در انتشارات و مجله های معتبر بین المللی، داشتن جوایزی ارزنده در سطح ملی یا بین المللی یا مدارکی که عضویت فرد را در یک هیأت داوران برای دریافت یک پاداش بزرگ اثبات نماید. جهت دریافت ویزای افرا خاص نیازی به پذیرش کاری نمی باشد. به طور کلی می توان گفت شرایط قبولی در این ویزا سخت می باشد و نیاز به این امر دارد که فرد بتواند ثابت نماید که جزو معدود افرادی است که  درای این استعداد و توانایی می باشد.

ویزای EB1 به سه گروه از افراد تعلق می گیرد:
ویزای EB-1A:

افراد با توانایی های فوق العاده ای در زمینه های هنر و علوم و تجارت و ورزش و یا آموزش و پرورش که این توانایی آن ها مورد استقبال ملی و بین المللی قرار گرفته باشد.
ویزای EB-1B :

اساتید و محققان ممتاز با حداقل 3 سال سابقه تدریس که با دستاورد های خود در یک رشته  خاص دانشگاهی مورد تقدیر قرار گرفته باشند باشد که به صورت استاد دائم به یکی از دانشگاه های امریکا انتقال یابند.
ویزای EB-1C:

برخی از مدیران شرکت های خارجی که این افراد باید حداقل یک سال در شرکتی که اکنون در امریکا فعال است، استخدام شده باشند.

شرایط ویزای EB-1A(دسته اول)افراد با توانیی ها و استعدادهای خاص:
داشتن سه مورد از ویژگی های زیر الزامی می باشد:
•    دریافت جوایز ملی یا بین المللی  ومدراکی برای ثبات آن همانند مؤفقیت در المپیادها و...
•    تألیف و انتشار مقالاتی در نشریات و مجله های معتبر بین المللی
•    مدرک داوری متقاضی درباره فعالیت دیگران در رشته مورد نظر به صورت انفراد و یا گروهی
•    مدرکی مبنی بر عضویت فرد در نهادهای مربوط به رشته خود
•    مدرکی مبنی بر اثبات خدمات علمی ویا هنری و ورزشی و ... فرد
•    مدرکی مبنی بر نمایش آثار او در نمایشگاه ها
•    مدرکی مبنی برمدیریت یا تصدی گری او در یک نقش کلیدی در یکی از نهادهای ممتاز
•    مدرکی مبنی بر اثبات در آمد بالای فرد در رشته مورد نظر نسبت به دیگران
•    مدرکی برای اثبات مؤفقیت ها ی تجاری فرد در هنرهای نمایشی
این نوع ویزا معمولاً به حد نصاب ظرفیت خود نمی رسد و تغییر این ویزا به  ویزای Eb1 بهراحتی امکان پذیر میباشد.


مزایای این ویزا:
در اخذ این نوع ویزا نیازی به داشتن پیشنهاد کاری از سمت یک کافرما وجود ندارد . نیازی به مجوز کار وجود ندارد. صدور این ویزا سرعت بیشتری نسبت به صدور ویزاهای کاری دیگر دارد. نیازی به مدرک زبان وجود ندارد.نیازی به ارائه مدرک تحصیلی وجود ندارد. هم چنین شرایط سنی نیز در این ویزا وجود ندارد.
باید توجه داشت که اخذ ویزای نوع اول در صورتی که فرد یک جایزه بین المللی نبرده باشد بسیار سخت میباشد، چرا که طبق قوانین مهارت فرد باید در سطح ملی و بین المللی مورد اعتبار باشد.

شرایط ویزای EB-1B(دسته دوم) محققان و اساتید برجسته:
ویزای اساتیدو محققان ممتاز نیز  که ویزای EB-1B یا EB-OR شناخته می شود جزو ویزاهای کاری شناخته می شود که فرد و مؤسسه ای که قرار است فرد در آن استخدام یابد، باید مدارکی را برای این ویزا آماده نماید.
در مدراکی که فرد ارائه می نماید باید مدارکی دال بر اثبات توانایی های فوق العداه ای او وجود داشته باشد هم چنین باید فرد سه سال سابقه تدریس داتشه باشد.
فرد متقاضی از 6 شرط زیر حداقل باید داری 2 شرط باشد:
•    دریافت جوایز معتبر به دلیل دستاوردهای برجسته او
•    عضویت فرد در نهادهایی که عضویت در این نهادها احتیاج به دستاوردهای معتبر ملی و بین المللی دارد و مدراکی مبنی بر اثبات این عضویت
•    مدارکی مبنی برانتشار مقالاتی توسط دیگران درمورد دستاوردهای علمی فرد متقاضی که در نشریات تخصصی منتشر شده باشد
•    دستاوردهای علمی و دانشگاهی فرد در رشته مورد نظر.
•    تألیف کتاب یا مقالات دانشگاهی در نشریات پژوهشی  معتبر بین المللی


شرایط ویزای EB-1C(دسته سوم)مدیر شرکت های چند ملیتی:
در این ویزا کارفرما بایستی برای کارکنان خود در یک شرکت امریکایی که در خارج از امریکا فعالیت می کردند تقاضای ویزا نماید و این امر اثبات گردد که بین متقاضی و کارفرمایی امریکایی رابطه ای وجود دارد که این کارفرمای امریکایی شریک و یا زیر مجموعه و یا شرکت مادر شرکتی است که در خارج از امریکا فعالیت می کند و کارفرمای فرد مقاضی همان کارفرمای امریکایی و یا کارفرمایی است که با کارفرمای امریکایی رابطه دارد.
متقاضی باید درای شرایط زیر باشد:
•    فرد متقاضی باید مدیرعامل ویا مدیر اجرایی  شرکت خارجی بوده باشد
•    در یک شرکت شناخته شده ی چند ملیتی که درای شعبه ای در امریکاست فعالیت نماید.
•    او باید حداقل به مدت یک سال در 3 سال کذشته در شرکت مزبور مشغول به کار بوده باشد
•    کارفرمای امریکایی و کارفرمای خارجی باید حداقل یک سال سابقه شراکت داشته باشند.
در ضمن این افراد به مجوز کار احتیاجی ندارند.