ویزای تجاری چین

 

اقتصاد چین در طی دههای اخیر به سرعت در حال رشد و پیشی گرفتن است، به طوری که طبق آمار جهانی اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از اقتصاد کشور امریکا است. بدین ترتیب در طی سال های اخیر پیامد های جایگزینی اقتصاد چین با امریکا از طرف کارشناسان مکرراً مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصادی چین را پایدار توصیف نموده است.می توان گفت ثروتی که توسط چین به اقتصاد جهانی وارد می شود برابر با مجموع ثروت سه کشور امریکا و هند و ژاپن می باشد. بنابراین محیط چین محیط مناسبی برای تجارت و ایجاد کسب و کار است و بازرگانان و بخش های بازرگانی چین از بالاترین درآمد برخوردارند.

مراحل راه اندازی کسب و کار در چین:

 • اخذ تأیید ابتدایی نام شرکت از سازمان مدیریت صنعتی و تجاری محلی
 • ایجاد حساب بانکی اولیه و دریافت گواهی سپرده با توجه به ماده 26 قوانین شرکت ها که کم ترین سرمایه اولیه برای ثبت شرکت در چین 30 هزار یوان است.
 • دریافت گواهی ثبت مجوز کسب و کار اشخاص حقوقی و یا SAIC و یا معادل داخلی آن که پس از 15 روز کاری، AICدر مورد تأیید ثبت شرکت تصمیم گیری می نماید.
 • اخذ تأییدیه از اداره پلیس برای ساخت مهر شرکت
 • ساخت مهر شرکت
 • اخذ کد سازمانی که توسط دفترخانه نظارت بر فناوری و کیفیت صادر می شود؛ شرکت در مدت یک ماه پس از دریافت مجوز کسب و کار جهت دریافت کد سازمانی درخواستی اقدام نماید.
 • ثبت در دفتر خانه آمار: شرکت در مدت یک ماه بعد از دریافت مجوز کسب و کار باید به تکمیل فرم مربوطه به دفترخانه ثبت آماری به همراه اسنادی نظیر مجوز کسب و کار و مجوز کد سازمانی اقدام نماید.
 • ثبت در دفتر مالیاتی کشوری یا محلی که مدت زمان قانونی برای صدور درخواست ثبت مالیاتی یک ماه پس از دریافت فرم ثبت توسط شرکت است.
 • افتتاح حساب رسمی در بانک و انتقال سرمایه های ثبت شده به آن
 • تقاضای صدور مجوز خرید و یا چاپ فاکتور
 • خرید فاکتورهای یک شکل
 • ثبت استخدام در مرکز خدمات اشتغال محلی
 • ثبت در مرکز تأمین اجتماعی

ویزای تجاری چین (F) نوعی ویزای میباشد که براي بازديد، تجارت، سخنراني و يا مبادلات در زمينه هاي علمي و پژوهشي و يا کار آموزي در چين براي 6 ماه صادر میشود، اکثر افرادی که برای هدفهای تجاری با چین در ارتباط هستند از ویزای تجاری چین استفاده میکنند، ویزای تجاری چین در ایران برای تجار بسیار پرکاربرد میباشد و اکثر تجار ایرانی از ویزای تجاری چین جهت ورود به چین استفاده مینمایند. همان طور که گفته شد ویزای تجاری چین برای مدت شش ماه صادر میشود ولی قابل تمدید نیز میباشد. برای دریافت ویزای تجاری چین، يکي از مهم ترين مدارک اصل دعوت نامه رسمی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ ویزای تجاری چین، ویزای کاری چین، ویزای تحصیلی هند، ویزای توریستی چین و سایر راه های مهاجرت به چین می توانید با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس حاصل نمائید.