چنانچه بر روی پرچم هر کشور کلیک نمایید میتوانید اطلاعات مربوط به مهاجرت به  آن کشور را مطالعه بفرمایید. این اطلاعات شامل معرفی کشور، شرایط تحصیل در آن کشور که شامل توضیحاتی در مورد تحصیل در دوره های مختلف تحصیلی و دوره آموزشی در آن کشور خاص میباشد. هم چنین دانشگاههای برتر کشور مورد نظر نیز معرفی شده است و در ادامه  شرایط اخذ ویزای کاری در آن کشور و هم چنین شرایط سرمایه گذاری و هزینه های زندگی در آن کشور و مطالبی که مرتبط با مهاجرت به آن کشور میباشد به تفصیل درج شده است .