تحصیل در استرالیا و نیوزیلند


تحصیل در استرالیا و نیوزیلند جزو گزینه های اول متقاضیان تحصیل در خارج از کشور میباشد. تحصیل در دانشگاه های معتبر استرالیا و زندگی در کشور مرفهی چون استرالیا مورد تقاضای بسیاری از افراد برای زندگی در خارج از کشور میباشد. استرالیا درکل جزو کشورهای مهاجر پذیر میباشد.

اخذ اقامت یونان


اخذ ویزای شگنن از طریق اقامت تمکن مالی یونان و یا سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان و یا تحصیل در یونان از جمله راه های اخذ اقامت اروپا میباشد. یونان از کشورهای اروپایی و عضو شیگن میباشد که البته کشوری کاملاً توریستی و زیبا است.

مهاجرت کاری رشته های مختلف

در این نوشتار قصد داریم در مورد مهاجرت کاری توضیحاتی را ارائه نماییم. البته توضیحات در مورد رشته های غیر پزشکی میباشد. (مهاجرت کاری پزشکان و رشته های مرتبط با درمان بسیار متفاوت از سایر رشته های میباشد.)

مهاجرت کاری دندان پزشکان به دانمارک با ویزای کاری


در این نوشتار قصد داریم که در مورد مهاجرت دندان پزشکان به کشور دانمارک توضیحاتی را ارائه نماییم. در ابتدا به بررسی شرایط کلی کشور دانمارک میپردازیم و در ادامه شرایط مهاجرت دندان پزشکان به دانمارک را توضیح میدهیم و مدارکی که برای مهاجرت دندان پزشکان به دانمارک نیاز هست را بررسی میکنیم.

زیر مجموعه ها