رنکینگ و رتبه بندی دانشگاه های آلمان

کشور آلمان از کشورهای عضو شنگن، دانشگاه های ممتازی در سطح جهان دارد. رایگان بودن تحصیل در دانشگاه های آلمان نیز مزیت دیگر و البته بسیار بزرگ تحصیل در آلمان است.

آدرس وشماره تماسهای سفارتخانه های مستقر در تهران

 

ابتدا باید بگوییم که در هر کشوری ممکن است تعدادی از کشورهای دیگر سفارت خانه یا کنسولگری نداشته باشند. که این مسئله گاها به خاطر کم بودن روابط دیپلماتیک یا تیره بودن روابط دیپلماتیک روی میدهد.

زندگی دانشجویی در آلمان و هزینه زندگی دانشجویی آلمان

کشورآلمان با اقتصاد و نظام سیاسی با ثبات و از صنعتی ترین کشورهای جهان در بین سایر کشورهای اتحادیه اروپا طرفداران بیشتری برای تحصیل دارد، بسیاری از دانشگاه های آلمان در سطح جهان ممتاز محسوب می شوند. رایگان بودن تحصیل در دانشگاه های آلمان نیز مزیت دیگر

زیر مجموعه ها