آدرس وشماره تماسهای سفارتخانه های مستقر در تهران

 

ابتدا باید بگوییم که در هر کشوری ممکن است تعدادی از کشورهای دیگر سفارت خانه یا کنسولگری نداشته باشند. که این مسئله گاها به خاطر کم بودن روابط دیپلماتیک یا تیره بودن روابط دیپلماتیک روی میدهد.

زندگی دانشجویی در آلمان و هزینه زندگی دانشجویی آلمان

کشورآلمان با اقتصاد و نظام سیاسی با ثبات و از صنعتی ترین کشورهای جهان در بین سایر کشورهای اتحادیه اروپا طرفداران بیشتری برای تحصیل دارد، بسیاری از دانشگاه های آلمان در سطح جهان ممتاز محسوب می شوند. رایگان بودن تحصیل در دانشگاه های آلمان نیز مزیت دیگر

توریسم در آلمان و معرفی مناطق گردشگری آلمان

کشور آلمان دراتحادیه اروپا کشوری صنعتی و عضو پیمان شنگن و ناتو می باشد . آلمان ثروتمندترین کشور اتحادیه اروپا پس از برگزاری برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است.

شرایط ازدواج رسمی در آلمان

 

برای بسیاری از مهاجرین که به آلمان مهاجرت میکنند همواره این سوال مطرح است که چنانچه در آلمان ازدواج نمایند، مراحل ثبت ازدواج چگونه میباشد؟ و یا در صورتی که با یکی از شهروندان آلمانی ازدواج کرده اند چگونه میتوانند به همسر خود ملحق شوند و اقامت آلمان را دریافت نمایند.

زیر مجموعه ها