اخذ اقامت يونان با اثبات تمکن مالي


در سال هاي اخير مهاجرت به يونان با اثبات تمکن مالي براي افرا با درآمد بالا امکان پذير شده است. سرمايه گذاري در يونان با راه هاي مختلفي از جمله با اثبات تمکن مالي و يا ثبت شرکت و...صورت ميپذيرد. هم چنين ادامه تحصيل در يونان و مهاجرت توريستي به يونان از ديگر راه هاي مهاجرت به يونان است.
به طور کلي سرمايه گذاري در يونان به با راه هاي خريد ملک در يونان، ثبت شرکت در يونان و اثبات تمکن مالي امکان پذير است .


اخذ اقامت يونان با اثبات تمکن مالي براي افراد با درآمد بالا ابتدا اجازه اقامت موقت يونان(ويزاي دو ساله يونان) را به فرد و افراد تحت تکفل او ميدهد و بعد از گذشت اين مدت اگر تخلفي از او سر نزد ميتواند اقامت خود را هر سه سال يکبار تمديد کند. اثبات تمکن مالي براي اخذ اقامت يونان از دو راه امکان پذير است:


اثبات تمکن مالي با اجازه کار در يونان:
شخص با سرمايه گذاري به ارزش 300 هزار يورو براي تجارت در يونان و اثبات وجود 60 هزار يورو در حساب بانکي يونان و يا کشورهاي ديگر يک مجوز اقامت دو ساله ميگيرد و در صورتي که کسب و کارش ادامه داشته باشد، اقامت او هر دو سال يکبار تمديد ميشود. در اين روش فرد اجازه کار دارد و فعال بودن واحد تجاري شخص و حضور او در يونان الزامي است.


اثبات تمکن مالي بدون اجازه کار در يونان:
در روش دوم متقاضي با ارائه مدارک مالي (مثل حقوق ماهيانه خود، اسناد مالکيت، اجاره نامه، حساب بانکي و ...) ثابت ميکند که ميتواند ماهيانه 2 هزار يورور براي خود و 400 يورو براي هرکدام از افراد تحت تکفل خود ميتواند بپردازد، در اين صوت يک مجوز اقامت دو ساله براي فرد صادر ميشود و در صورتي که قوانين يونان توسط شخص رعايت شود، اقامت او هر سه سال يکبار تمديد ميشود. در اين روش فرد اجازه کار ندارد، نيازي به حضور فيزيکي در يونان نيست و صرفاً ميتواند از خذمات کارت اقامت يونان استفاده کند.


مدارک لازم براي اثبات تمکن مالي:
پاسپورت
گواهي شغلي مدارک شرکت :
روزنامه رسمي، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات، اساسنامه، فيش واريز ماليات، ليست بيمه شرکت
يا جواز کسب براي مشاغل آزاد
ارائه گواهي سهام شرکت براي نشان دادن سود دهي سهام شرکت
حساب بانکي در ايران و يا خارج کشور با معادل يورو (حساب سپرده بهتر است)
اجاره نامه مستغلات با ثبت محضري
ميزان حقوق و دستمزد : فيش حقوقي معتبر با همراه ماليات بر حقوق
حکم بازنشستگي و فيش حقوقي آن
هرگونه اسناد مالکيت براي اثبات تمکن مالي
اثبات هرگونه درآمد ديگر
4 قطعه عکس
شناسنامه متقاضي و کليه افراد تحت تکفل
ارائه مدرک  عدم سوء پيشينه براي متقاضي و کليه افراد تحت تکفل
گواهي سلامت که به تاييد سفارت يونان برسد.


براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در خصوص سرمايه گذاري در يونان، کار در يونان، تحصيل در يونان و راه هاي ديگر مهاجرت به يونان با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.