فهرست شهرهای سوئیس
سوئیس از کشورهای اروپایی است.رفاه اجتماعی بالا و امنیت و ثروت کشور سوئیس از جمله دلایل تقاضا برای مهاجرت به سوئیس است.مهاجرت به سوئیس از طریق تحصیل در دانشگاه ها و یا مدارس سویئس، سرمایه گذاری و کار در سویئس و یا توریسم و گردشگری در سوئیس امکان پذیر است؛ که البته هرکدام شرایط و مختصات خاص خود را دارد که برای آشنایی به مقالات مرتبط در همین موارد مراجعه نمایید. در ادامه لیست شهرهای سوئیس را آورده و شهرهای مهم سوئیس را معرفی مینماییم.

لیست شهرهای سوئیس
ارو
اربرگ
اربورگ
ادلیزویل
افولترن ام البی
انیو
اگل
الش ویل
الدورف
الستتان
آمری ویل
اپانزل
اربون
ازکونا
اوبون
اوانش
بر
بدان
بازل
بلانزونا
برن
برومنسته
بیسکا
بیل
بیننژان
بریسفلدان
بیشوفروزل
بودری
بورسنپیر
برامگارتان
بریگ
بروگ
بوک
بول
بولک
بورگدوف
کروژ
شم
شتل سن دونی
شور
کونته
کوپه
کوسونه
کروگلیو
کودرفن
کولی
دوو
دلمو
دیسنوفانن
دیه تیکون
دوباندروف
ابیکون
اشلان
اگلیزو
انسیودلن
الگ
آمن
ارلک
استویه لولک
فروآنفلد
فرینبک
فریبورگ
ژنو
گلان
گلرو
گوردولا
گوسو
گراندکور
گراندسون
گرافانسه
گرانشان
گرونتژال
گرویر
اریزرو
ارمانسن
هورگن
هورب
اوت ویل
ایلانژ
ایتیژان
کزورستول
کلنیو
کولتان
کونیز
کروزلنژان
کرئین
کوسناخت
لشودوفوند
لنوویل
لسرز
لئو دو پلز
لئودوترم
لکله
لشان
لانسی
لانتژال
لوفون
لوپان
لوزان
لانزبو.ر
لوک
لستل
لیتو
لوکارنو
لوزون
لوگئو
لوتری
لوسرن
لیس
میانفلد
مارتینی
میان
ملنژان
ماندریزونو
میرن
مونته
منترو
مورکوت
مروژ
مدون
موتیه
مونشانستن
مونسژان
موربیه برن
مورتان
موتانز
نوشتل
نوژان ام رفل
نکیرک
نیدو
نیون
اوترنژان
اولتان
اونکس
اورب
اورسیر
پیرن
پرتلن
پری
پولی
ربه ویلژنا
روژانزبرگ
ریناچ
رونان
رنو
رنک
رنفلدان
ریکته ویل
ریان
ریوا سن ویتل
رول
رو روشک
رومون
روتی
سیون
سن موریس
سن پرکس
سن اورسان
سلا
سنت گالن
سرگان
سرنان
شفوزان
سرگان
سرنان
شفوزان
شیلوران
اشووتس
سامبرانشه
سامبک
سیر
سیون
سولوتورن
سپیه
سپره تانیک
سپلوژان
ستفا
ستان
ستکبورن
ستفسیبورگ
ستن ام رن
سورسه
تل ویل
تونکس
تون
توزی
اوزنک
انترسئان
اوزنک
اوسته
ازوویل
ولانژن
ورنیه
اوستهپولانژن
وسوآژه او
ووه وه
وینو وو
ولکه ویل
ودانوبل
ولدنابورگ
ودانویل
ولانستدت
ولیزولان
وردانبرگ
وتزژان
وتزیوکون
ویدبلزرگ
ویل
ویل لیزو
ولان  و
ورب
زویک
زوریخ
بدزوزوک


شهرهای مهم سوئیس


بازل
بازل سومین شهر بزرگ سوئیس است . این شهر با قدمتی طولانی در کنار رودخانه راین قرار دارد و یکی از سه ضلع ناحیه مثلثی را تشکیل میده که دیگر اضلاع آن فرانسه و آلمان است.این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه آن همواره برای صنعتگران و تاجران جذاب بوده است.بازل یکی از مهم ترین شهرهای فرهنگی نیز هست.

زوریخ
شهر زوریخ در دامنه رشته کوه های آلپ و در شمال مرکزی سوئیس واقع شده است. این شهر مرکز اصلی تجاری و بازرگانی و فرهنگی سوئیس است. زوریخ همواره در نظر سنجی های جهانی به عنوان بهترین شهر برای زندگی شناخته شده است. زوریخ مقر سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صلیب سرخ و  150 سازمان بین المللی دیگر است.


ژنو
دومین شهر پرجمعیت سوئیس بعد از زوریخ است. ژنو بین کوه های لپ و جورا در جنوب غربی سوئیس  در کنار دریاچه ژنو واقع شده است. شهر ژنو دومین قطب اقتصادی سوئیس است. ژنو هشتمین شهر گران جهان است.  زبان عمومی ژنو فرانسه است.

لوزان
یکی دیگر ازشهرهای فرانسوی زبان سوئیس است.لوزان در جنوب غربی سوئیس واقع شده است. لوزان بر روی سه تپه کشیده شده است و یه شهر فراز و نشیب معروف است. این شهر با شور و نشاط یک شهر تجاری با محلی محبوب برای توریست ها است و کمیته بین المللی المپیک را در خود جای داده و جلوه خاص از ورزش و فرهنگ به خود بخشیده است.  این شهر به علت داشتن دانشگاه های زیاد به شهر دانشجویی نیز معروف است. دانشگاه پلی تکنیک فدارل لوزان ودانشگاه لوزان دو دانشگاه معروف این شهر است.


برن
برن پایتخت کشور سوئیس است و چهارمین شهر پرجمعیت بعد از ژنو زوریخ و بازل میباشد. شهر برن در شمال غرب سوئیس قرار دارد. در شهر برن مردم معمولاً به زبان آلمانی صحبت میکنند. برن یکی از زیباترین و جالب ترین شهرهای سوئیس است و چشم انداز اطراف برن موزه های یخ هستند.  


برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تحصیل در سوئیس، کار در سوئیس، سرمایه گذاری در سوئیس و دیگر راه های مهاجرت به سوئیس با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس بگیرد و از مشاوره رایگان بهره مند شوید