ثبت شرکت در سوئیس و انواع شرکتهای ثبتی در سوئیس


سونیس یکی از کشورهای اروپایی میباشد که دارای ثبات اقتصادی بسیار بالایی در اروپا میباشد. بسیاری از افرادی که قصد دارند به کشورهای اروپایی مهاجرت نمایند کشور سوئیس را برای مهاجرت انتخاب میکنند. وضعیت اقتصادی بسیار خوب و هم چنین رفاه بالای کشور سوئیس باعث جذب بسیاری از افراد میگردد و بسیاری از افراد قصد دارند به روشهای مختلف به سوئیس مهاجرت نمایند. یکی از راه های مهاجرت به سوئیس ثبت شرکت در سوئیس و سرمایه گذاری در سوئیس میباشد. برای ثبت شرکت در سوئیس ابتدا باید در مورد اصول ثبت شرکت در سوئیس اطلاعاتی را ارایه نماییم.
برای ثبت شرکت در سوئیس باید حتما اساسنامه شرکت تنظیم شود اساسنامه ای که تنظیم میشود باید حاولی اطلاعات زیر باشد تا بتوان شرکت را ثبت قانونی کرد
– نام  شرکت
– محل قانونی شرکت ( نام شهرداری)
–  فعالیت شرکت
– مبلغ سرمایه اولیه
– نوع سهام و یا سهم الشرکه
– قوانین مرتبط با جلسه کلی سالیانه
– هیئت مدیره
– حق رأی دادن سهامداران
در صورتجلسه ثبت شرکت  حتما باید موارد فوق قید شود و همچنین نام کلیه  سهامداران و مدیران و همچنین سمت و حق امضاء آنان قید خواهد گردید.
پس از تایید کلیه اوراق و اسناد توسط اداره ثبت شرکتها در استان مربوطه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منتشر می شود . همچنین کلیه اطلاعات ثبتی شرکت در وبسایتهای سازمانهای سوئیس نیز قابل دسترسی برای عموم میباشد . این مرحله در واقع آگهی ثبت رسمی شرکت میباشد.
نکته بسیار مهمی که در ثبت شرکت در سوئیس وجود دارد این است که درصورتیکه پرسنل شرکت بیشتر از ۱۰ نفر باشد باید بازرس قانونی  برای شرکت از میان بازرسان واجد شرایط  و دارای پروانه بازرسی از دولت سوئیس انتخاب گردد. در واقع باید حسابرس برای شرکت تعیین شود.
در مورد سرمایه اولیه شرکت به منظورثبت شرکت باید کلیه سرمایه شرکت نزد یک بانک سوئیسی پرداخت گردیده باشد . پس از ثبت شرکت و انتشار آگهی روزنامه مبلغ سرمایه شرکت توسط بانک به شماره حسابی که برای شرکت نزد همین بانک افتتاح خواهد گردید حواله خواهد گردید. این مبلغ تا زمان ثبت رسمی شرکت به صورت بلوکه و نزد بانک میباشد.
انواع شرکتهای رایج در اتریش:
1-    شرکت انفرادی Einzelfirma   
شرکت انفرادی معادل با همان شخصیت حقیقی در قانون تجارت ایران میباشد . به این منظور شما میتوانید به نام و نام خانوادگی خود یک موسسه تجاری را در این کشور ثبت نمایید . همچنین شما باید یکنفر شخص مقیم سوئیس را نیز به عنوان یکی از مدیران شرکت با حق امضاء منصوب بنمایید . شما به سرمایه ثبتی اولیه نیاز نخواهید داشت اما در صورتیکه شما ورشکست بشوید میزان بدهی شما به نام خود شخص شما نوشته خواهد شد و شما مجبور خواهید بود از از دارایی شخصی خویش نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام نمایید.
2-    شرکت با مسئولیت محدود GmbH
رایجترین شکل ثبت شرکتهای کوچک در این کشور می باشد . کلیه حق الشرکه شرکت میتواند تماما به نام یکنفر باشد.در آگهی روزنامه رسمی اسامی تمام شرکاء و مدیران به چاپ خواهد رسید . شما میبایست یکنفر شخص مقیم سوئیس را نیز به عنوان یکی از مدیران  شرکت با حق امضاء منصوب بنمایید . حداقل سرمایه مورد نیاز ۰۰۰ ۲۰ فرانک سوئیس میباشد که باید تماما نزد یک بانک سوئیسی پرداخت گردیده باشد .در صورت ورشکستگی بدهی شرکت تنها  محدود به سرمایه شرکت خواهد بود .
3-    شرکت سهامی خاص AG
رایجترین شکل ثبت شرکتهای بزرگ در این کشور میباشد . کلیه سهام  شرکت میتواند تماما به نام یکنفر باشد.در آگهی روزنامه رسمی اسامی تمام شرکاء و مدیران تنها بنا به درخواست خود آنان  به انتشار خواهد رسید ، به عبارت دیگر اسامی سهامداران میتواند پنهان بماند  . شما میبایست یکنفر شخص مقیم سوئیس را نیز به عنوان یکی از مدیران  شرکت با حق امضاء منصوب بنمایید . حداقل سرمایه مورد نیاز ۰۰۰ ۱۰۰  فرانک سوئیس میباشد که باید دست کم نیمی از آن نزد یک بانک سوئیسی پرداخت گردیده باشد .در صورت ورشکستگی بدهی شرکت تنها  محدود به سرمایه شرکت خواهد بود .
4-    نمایندگی و یا شعبه شرکت خارجی در سوئیس Agent
در ثبت نمایندگی  در سوئیس نیاز به سرمایه اولیه نیست و تنها یکنفر شخص مقیم سوئیس باید به عنوان یکی از مدیران شرکت با حق امضاء منصوب گردد . اساسنامه شرکت مادر و آخرین آگهی تغییرات و همچنین گواهی بانکی مبنی بر پرداخت شدن کل سرمایه ثبتی شرکت مورد نیاز می باشد . همچنین ممکن است مدارک دیگری مانند آخرین ترازنامه مالی شرکت شما نیز مطالبه گردد .
نکته ای که توجه به آن الزامی میباشد این است که به واسطه ثبت شرکت در سوئیس به شخص حق اقامت دائم داده نمیشود و برای آن که متقاضیان بتوانند اقامت سوئیس را دریافت نمایند باید در سوئیس پس از ثبت شرکت نسبت به سرمایه گذاری و کارآفرینی اقدام نمایند.
برای مشاوره بیشتر در مورد ثبت شرکت در سوئیس و همچین مهاجرت به سوئیس و اخذ اقامت سوئیس میتوانید با مشاورین ما در موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاورهای آنان بهره مند شوید.