44159636 و 44159634-021 0901201-0921 admin@radmohajer.com کانال تلگرام اینستاگرام
ورود ثبت

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
مهاجرت تحصیلی
مهاجرت کاری
لیست کشورها
مهاجرت سرمایه گذاری
دپارتمان زبان

ليست دانشگاه هاي ايتاليا
تحصيل در دانشگاه هاي ايتاليا علي رغم کيفيت بالاي تحصيل در ايتاليا بسيار کم هزينه است و شرايط تحصيل براي دانشجويان خارجي همراه با اعطاي بورسيه و کمک هزينه تحصيل در ايتاليا فراهم است. ايتاليا سومين کشور در جهان از جهت سهولت ادامه تحصيل دانشجويان در آن است و بسياري از معتبرترين و قديمي ترين دانشگاه هاي جهان در ايتاليا قرار گرفته اند و برخي دانشگاه هاي ايتاليا جزو دانشگاه هاي برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني هستند. ازجمله 13 دانشگاه ايتاليا رتبه زير 300 در رنکينگ جهاني دارند.


ليست دانشگاه هاي مورد تأييد ايتاليا


گروه الف(ممتاز)
1.    Universita degli studi di Bologna
2.    Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
3.    Politecnico di Milano
4.    Universita degli studi di Milano
5.    Universita degli studi di Pisa
6.    Universita degli studi di Padova
7.    Universit? Degli Studi di Roma Tor Vergata
8.    Politecnico di Torino
9.    Universita degli studi di Firenze
10.     Universita degli studi “Federico II” di Napoli
11.     Universita degli studi di Torino
12.     Universita degli studi di Pavia
13.     Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
14.     Universita degli studi di Genova
15.    Universit? degli Stadi di Milano- Bicocca
16.    Universita degli studi di Siena
17.    Universita degli studi di Trieste
18.    Universita degli studi di Perugia
19.     Universit? degli Studi di Modena e Reggio Emilia
20.    Universit? C? Foscari di Venezia
21.    Universita degli studi di Catania
22.    Universit? degli Studi di Roma Tre
23.    Universita degli studi di Bari
24.    Universit? Degli Studi di Verona
25.    Universidad degli studi di palermo

گروه ب (خوب)
1.    Universita Degli Studi di Trento
2.    Universita  degli Studi di Udine (University of Udine)
3.    Universita  degli studi di Cagliari
4.    Universita  degli studi di Ferrera
5.    Universita  degli studi di Parma
6.    Universit?  della Calabria
7.    Universita  IUAV di Venezia
8.    Universit? degli Studi di Bergamo
9.    Universita del salento (universita degli studi di Lecco)
10.    Universita per stranieri di siena
11.    Universita Degli Studi di Teramo
12.    Conservatorio di Milano, Napoli, Cagliari, Bari, Roma   صرفا تا کارشناسي ارشد
13.    Conservatorio di musica G.B.Martini  صرفا تا کارشناسي ارشد
14.    Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi    صرفا تا کارشناسي ارشد
15.    Academie di Belle arti    کليه آکادميهاي هنرهاي زيبا صرفا تا کارشناسي ارشد

گروه ج (متوسط)
1.    Universit? ‘Campus Bio- Medico’ di Roma صرفا تا کارشناسي ارشد
2.    Universit? Carlo Cattaneo
3.    Universita per stranieri di Perugia(university of foreigners,Perugia)
4.    Universit? degli di Cassino
5.    Universit? degli Stadi ‘Magna Graeci? di Catanzaro
6.    Universit? degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
7.    Universit? degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)
8.    Universita degli studi dell’ Insubria     صرفا تا کارشناسي
9.    Universit? degli studi di Foggia
10.    Universit? degli studi di Roma “Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie)
11.    Universit? degli studi del Molise
12.    Universit? degli studi del Sannio-Benevento
13.    Universit? degli studi Mediterranea di Reggio Calabria  صرفا تا کارشناسي ارشد
14.    Universit? degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) صرفا تا کارشناسي ارشد
15.    Universit?della Val d’ Aosta
16.    Universit? politecnica delle Marche
17.    Free university of Bolzano- صرفا تا کارشناسي ارشد
18.    Universita commerciale luigi Bocconi
19.    Instituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS
20.    Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS – صرفا در رشته هاي علوم انساني
21.    Scoula superior “sant’anna di studi universitari e perfezionamento
22.    Seconda universita degli di Napoli
23.    Universita degli studi “ Gabriele d’annuzio’ di Chieti-Pascara”


براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در خصوص تحصيل در ايتاليا، کار در ايتاليا، سرمايه گذاري در ايتاليا و ديگر راه هاي مهاجرت به ايتاليا با مشاورين مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد