اقامت هلند


بسياري از افراد با اخذ ويزاي تحصيلي هلند براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي هلند به کشور هلند مهاجرت مي کنند. هم چنين امکان کاريابي در هلند و اخذ ويزاي کاري هلند نيز براي متقاضيان طبق شرايطي وجود دارد. در اين مقاله شرايط اخذ اقامت هلند با روش هاي مختلف را تشريح مي کنيم.
 ما در اين بخش به بررسي همه روش هاي اخذ تابعيت يا شهروندي هلند مي پردازيم.از روشهاي مختلف اخذ تابعيت هلند ميتوان به:
- تولد فرزند در هلند
-اخذ تابعيت از طريق انتخاب تابعيت
-اخذ اقامت از طريق تولد در خاک هلند
-بازگشت به تابعيت کشور هلند
-قانون تابعيت مضاعف در هلند
-اخذ اقامت از طريق ثبت شرکت
-اخذ اقامت از طريق ازدواج در هلند اشاره نمود.


تابعيت و اقامت هلند مبتني براصل خون است، يعني صرف نظر از محل تولد فرزند در هلند والدين وي بايد تبعه هلند باشند.يکي از سوالاتي که معمولا در ذهن متقاضيان مي باشد ، شرايط بچه دار شدن در هلند و تولد فرزند و نوزاد در هلند است.هر گاه کودکي بعد از اول ژانويه 1985از پدر مادر هلندي ويا از مادري که هنوز ازدواج نکرده باشد تبعه هلند محسوب ميشود.


در صورتيکه همسر فردي به طور قانوني در هلند زندگي کند يعني تبعه هلند باشد و يا کارت اقامت هلند دارد به موجب قانون و در صورت دارا بودن شرايط همسر و فرزندان خود را براي اقامت کامل به هلند دعوت نمايند. ازدواج با يک شخص هلندي در نهايت پس از گذشت 3 سال امکان اخذ تابعيت هلند را امکان پذير مي سازد، که البته اين امر مراحل مختلفي دارد که اين مراحل بايد طي شود و مدارک لازم ارائه شود تا تابعيت و پاسپورت هلند به شخص خارجي اعطا شود. شخص هلندي بايد به سفارت  ومقامات هلند اعلام کند که قصد ازدواج با يک شخص خارجي را دارد. در واقع چندين راه براي اقدام براي اخذ ويزاي ازدواج هلند وجود دارد. حالت اول اين است که تعامل يک تبع هاي هلندي و نامزد خارجي اش منجربه ثبت ازدواج نشده است و دراين صورت اين تعامل حداقل دوسال باشد که قبولي سفارت هلند را دربر داشته باشد.
 اخذ اقامت از طريق کار در کشور هلند به چندين روش صورت ميگردد يکي از روش ها اين است که فرد متقاضي يک دعوت نامه کاري از يک فرد داراي شرايط که داراي شرکتي معتبر در کشور هلند است اخذ نمايد فرد متقاضي نيز بايد شرايط مورد نياز را دارا باشد.
افرادي که تمايل داشته باشند ميتوانند از طريق ثبت شرکت درکشور هلند اقامت کشور هلند را دريافت کنند. براي ثبت شرکت و دريافت اقامت هلند حداقل سرمايه مورد نياز براي  ورود به کشور هلند 100هزار يورو ميباشد.


براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص تحصيل در هلند و اخذ ويزاي تحصيلي هلند، کار در هلند، ويزاي ازدواج هلند و ساير راه هاي مهاجرت به هلند با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.