شرایط و نحوه صدرو دعوتنامه تجاری دانمارک

برای دریافت ویزای تجاری دانمارک به مدارکی نیاز میباشد که در نوشتاری به صورت جداگانه توضیح داده شده است یکی از مداک لازم و شاید از

اصلی ترین مدارک مورد نیاز برای صدور ویزای تجاری دانمارک، ارائه دعوتنامه ای از یک شرکت دانمارکی میباشد که این دعوتنامه باید دارای شرایطی باشد، تا سفارت دانمارک جهت صدور ویزا آن را قبول نماید.
به طور کلی باید گفت، دعوتنامه میبایستی از شرکت دانمارکی مربوطه مستقیما" به سفارت ارسال شود و حاوی اطلاعات زیر باشد:
- توضیح در خصوص ارتباط بازرگانی متقاضی با شرکت دانمارکی
- مدت اقامت مورد توافق با ذکر دفعات ورود تعداد روزها و مدت اعتبار لازم –
- توضیح در خصوص چگونگی تامین هزینه ها که بیشترمنظور هزینه اقامت و هتل میباشد.
در ضمن در صدور دعوتنامه از شرکت دانمارکی باید موارد زیر را در نظر گرفته شود.
1-     معرفینامه رسمی باید به زبان انگلیسی و روی سربرگ شرکت با امضای بالاترین مقام مسئول، با ذکر آدرس ، تلفن، فاکس، تاریخ باشد.
استخدام، سمت، هدف از سفر، طول سفر، تعهد تامین هزینه هتل و اقامت، با ذکر تضمین بازگشت متقاضی، هم به ایران وهم به سر کار خود نیز باید در دعوتنامه قید گردد.
2-    اصل روزنامه رسمی آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات به همراه کپی )ترجمه رسمی به زبان انگلیسی( نیز باید به همراه دعوتنامه باشد.
3-    اصل کارت بازرگانی معتبر صادره از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مربوط به همان شرکت به همراه کپی نیز باید جزو مدارک باید ارائه گردد.
4-    اصل کارت شناسایی کارمندی / دانشجویی معتبر بهمراه کپی )کارت نظام پزشکی و پروانه مطب به همراه کپی(
5-    مدارک مستند در خصوص ارتباط بازرگانی متقاضی با شرکت دانمارکی به زبان انگلیسی )ارائه قرارداد و یا توافقنامه و کپی آنها(
6-    مدارک ترخیص کالا از گمرک درمورد سفارشات قبلی به همراه کپی )در صورت لزوم( نیز باید ارائه گردد.
علاوه بر مدارک فوق سفارت ممکن است بسته به مورد مدارک بیشتری نیز درخواست نماید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر مدارک مورد نیاز جهت صدور ویزای تجاری دانمارک میتوانید بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید و اطلاعات بیشتری را به دست آورید.

مدارک مورد نیاز جهت صدور ویزای تجاری دانمارک
لازم به ذکر است که هزینه سفارت دانمارک جهت بررسی مدارک 70  دلار آمریکا مییباشد که صرفنظر از نتیجه ویزا قابل برگشت نمیباشد.
برای مشاوره بیشتر در مورد دریافت ویزای تجاری دانمارک و همچنین در مورد راه های مهاجرت به دانمارک میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره های آنان بهره مند شوید.