اخذ اقامت بلژيک از طريق تحصيل
بلژيک از کشورهاي اتحاديه اروپا و شينگن است. مهاجرت به بلژيک با اخذ ويزاي تحصيلي بلژيک، پيدا کردن کار در بلژيک و دريافت ويزاي کاري بلژيک و يا سرمايه گذاري در بلژيک امکان پذير مي باشد. با اخذ ويزاي کاري و با ويزاي سرمايه گذاري بلژيک در صورتي که متقاضي سه سال در بلژيک بماند و به دولت بلژيک بيمه و ماليات پرداخت کند، مي تواند براي اخذ اقامت و شهروندي بلژيک اقدام نمايد.
تحصيل در بلژيک به زبان انگليسي، فرانسوي و يا هلندي و آلماني مي باشد.

براي تحصيل به زبان انگليسي در بلژيک دانشجويان بايد مدرکي مبني بر تسلط به زبان انگليسي يعني مدرک آيلتس و يا تافل ارائه دهند.


دانشجويان با تحصيل در دوره کارشناسي در بلژيک از اجازه کار 10 ساعت در هفته برخوردار هستند که مبلغي در حدود 80 تا 100 يورو در ازاي اين ميزان کار(در هفته) دريافت ميکنند. دانشجويان با اتمام تحصيل در دوره کارشناسي در دانشگاه هاي بلژيک مي توانند هم در طول تحصيل و هم پس از اتمام آن آگهي هاي کاري را در اين کشور پيگيري نمايند و در صورت يافتن کار بعد از سه سال پرداخت بيمه و ماليات براي دريافت اقامت و شهروندي بلژيک اقدام کنند.
دانشجويان با تحصيل در دروه فوق ليسانس در دانشگاه هاي بلژيک از حق کار 20 ساعت در هفته برخورداند که ميزان مبلغي دريافتي بابت آن حدود 160 تا 200 يورو در هفته مي باشد، دانشجو با ادمه اين کار پس از اتمام تحصيل و يا يافتن کار ديگري در حين تحصيل در بلژيک و با اتمام دوره تحصيلي مي تواند با پرداخت بيمه و ماليات در طول سه سال کار در بلژيک براي دريافت اقامت و شهروندي بلژيک تلاش نمايد.


تحصيل در دوره دکترا در بلژيک همانند بسياري از کشورهاي پيشرو در امر تحصيل نوعي شغل و پوزيشن کاري محسوب مي شود و دانشجو با دريافت بورسيه براي تحصيل phd نه تنها هيچ هزينه اي بابت تحصيل پرداخت نميکند، بلکه ماهيانه حقوقي معادل 2 هزار دلار دريافت مي کند، که البته تحصيل دوره دکتري در بلژيک با دريافت بورسيه مستلزم داشتن رزومه علمي و تحصيلي قوي نظير تحصيل در دانشگاه هاي برتر، داشتن مدرک آيلتس و يا تافل با نمره عالي، داشتن مقالات بين المللي نظير ISI و کتاب و... مي باشد. دانشجويي که بتواند ويزاي تحصيلي دوره دکتري بلژيک را همراه با دريافت بورسيه به دست آورد، طول تحصيل او از نظر اداره مهاجرت کار محسوب شده و او مي توان با گذشت سه سال از تحصيل براي دريافت اقامت و شهروندي بلژيک اقدام نمايد.
براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در بلژيک، کار در بلژيک، سرمايه گذاري در بلژيک و ديگر راه هاي مهاجرت به بلژيک به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بي المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت طالاعات بيشت رو مشاوره نيز با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد