اخذ اقامت بلژيک از طريق کاريابي
بلژيک از اعضاي اصلي اتحاديه اروپا مي باشد. اخذ ويزاي کاري بلژيک شانس دريافت اقامت دائم کشورهاي شينگن را براي متقاضيان بسيار بالا مي برد. مهاجرت به بلژيک به صورت سرمايه گذاري در بلژيک، تحصيل در بلژيک و يا کار در بلژيک امکان پذير مي باشد. بلژيک وضعيت اقتصادي و بازار کار مناسبي دارد و بخش خصوصي بخش عمده اقتصاد اين کشور را تشکيل ميدهد.


قطعاً مهاجرت کاري به بلژيک يکي از بهترين راه هاي مهاجرت به اروپا مي باشد ولي در نظر داشته باشد که اخذ ويزاي کار بلژيک دشوراي هاي خاص خود را دارد و معمولاً توصيه مي شود افرادي که تمايل به مهاجرت به بلژيک دارند از راه هاي ديگري مثل اخذ ويزاي تحصيلي بلژيک وارد اين کشور شوند و بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه هاي بلژيک براي اخذ ويزاي کاري بلژيک اقدام نمايند. به طور کلي تحصيل در دانشگاه هاي بلژيک امکان کاريابي و در نتيجه اخذ اقامت دائم کشورهاي عضو شينگن را براي افراد بسيار بالا مي برد.
کاريابي در بلژيک همانند ساير کشورهاي اتحاديه اروپا مي باشد، بدين ترتيب که فرد بايد از طريق داشتن يک پيشنهاد شغلي از طرف يک کارفرما براي دريافت ويزاي کاري بلژيک اقدام نمايد . اين نوع ويزا به افراد خارج از اتحاديه اروپا اجازه کار و اقامت موقت (کم تر از يک سال) را مي دهد. روش کار بدين صورت مي باشد که پس اين که کارفرماي يک شرکت معتبر در داخل کشور بلژيک شغل مورد نياز شرکت خود را آگهي نمود و پس از طي بازه زماني 3 ماه متقاضي براي آن شغل از داخل کشور بلژيک پيدا نشد،  کارفرما اين آگهي را در سطح اتحاديه اروپا انتشار مي نمايد و اگر در اتحاديه اروپا شخص مورد نظر پيدا نشد ؛ در اين مرحله است که کارفرما اجازه مي يابد که نيروي کار خود را از خارج از اتحاديه اروپا جذب نمايد. بنابراين از شرايط اخذ اين ويزا داشتن يک پيشنهاد شغلي و دعوت نامه از سوي کارفرما(job offer) که داراي يک شرکت معتبر در بلژيک باشد الزامي است. فرد پس از يافتن کار و 4 سال اقامت و پرداخت بيمه و ماليات در اتريش مي تواند براي دريافت اقامت دائم بلژيک اقدام نمايد.
براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در بلژيک، کار در بلژيک، سرمايه گذاري در بلژيک و ديگر راه هاي مهاجرت به بلژيک به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بي المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت طالاعات بيشت رو مشاوره نيز با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد