سرمايه گذاري در بلژيک

کشور بلژيک از اعضاي اصلي اتحاديه اروپا و عضو شينگن است. مهاجرت تحصيلي به بلژيک به دليل کم هزينه بودن تحصيل در بلژيک و معتبر بودن دانشگاه هاي بلژيک امکان پذير است. شرايط اقتصادي و کاري بلژيک نيز بسيار مناسب است و امکان کاريابي در بلژيک با فارغ التحصيلي از دانشگاه هاي بلژيک

بالا مي رود. هم چنين ماليات در بلژيک نسبت به ديگر کشورهاي اروپايي کم تر است و اين امر از دلايل جذابيت کشور بلژيک براي سرمايه گذاران خارجي مي باشد. بروکسل پايتخت بلژيک مقر اصلي اتحاديه اروپا مي باشد. کشوربلژيک به دليل کيفيت زندگي بالاي مردمان آن، امکانات بهداشتي و هم چنين حمل و نقل آن شناخته شده است. بلژيک در اتحاديه اروپا داراي اهميت سياسي و اقتصادي و اجتماعي مي باشد و به پايتخت مالي اروپا شهرت دارد. در واقع بروکسل به نوعي به عنوان پايتخت اتحاديه اروپا عمل مي کند.  

 

شرايط سرمايه گذاري در بلژيک

کشور بلژيک همانند کشورهايي مثل هلند و فرانسه و آلمان در امر سرمايه گذاري پيشرو مي باشد. وضعيت اقتصادي با ثبات، تورم پايين و دستمزد بالا در کشور بلژيک از ويژگي هاي وضعيت اقتصادي بلژيک است. 

سرمايه گذاري در کشور بلژيک امکان اقامت يک ساله را براي فرد در بلژيک فراهم مي کند و هم چنين شخص با سرمايه گذاري در بلژيک مي تواند براي دريافت شهروندي بلژيک اقدام نمايد. با اخذ ويزاي بلژيک مي توان به ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا بدون نياز به ويزا سفر نمود. 

ويزاي سرمايه گذاري بلژيک امکان سرمايه گذاري و راه انداختن کسب و کار در بلژيک را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم مي کند. اخذ ويزاي سرمايه گذاري بلژيک حدود 3 تا 8 ماه طول مي کشد و ويزايي که براي فرد صادر مي شود، يک سال اعتبار دارد. حداقل سرمايه لازم براي اخذ ويزاي سرمايه گذاري بلژيک 300 هزار يورو مي باشد.

براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در بلژيک، کار در بلژيک، سرمايه گذاري در بلژيک و ديگر راه هاي مهاجرت به بلژيک به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بي المللي راد مراجعه نمائيد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره نيز با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.