اخذ اقامت بلژيک از طريق ازدواج
بلژيک از کشورهاي عضو شينگن و مرفه جهان مي باشد. علاقه مندان به مهاجرت به بلژيک مي توانند با اخذ ويزاي تحصيلي بلژيک، ويزاي کاري بلژيک و يا سرمايه گذاري به اين کشور مهاجرت کنند. اخذ اقامت بلژيک از طريق ازدواج قوانين و شرايط ويژه خود را دارد که در ادامه به توضيح اين شرايط و مختصات مي پردازيم.
در وهله اول بايد بدانيد که يک فرد خارجي به صرف ازدواج با يک شخص بلژيکي به طور خودکار اقامت بلژيک را به دست نمي آورد و بر اساس قوانين تابعيتي اين کشور فرد بايد با شريک بلژيکي خود در مدت معيني زندگي کرده باشد. بدين ترتيب داشتن شرايط زير الزامي است:
حداقل سه سال باهم  در بلژيک زندگي کرده باشند( زماني که فرد موقع درخواست مجوز اقامت بيش زا سه ماه را در بلژيک نداشته باشد).
حداقل شش ماه باهم در بلژيک زندگي کرده باشند( زماني که فرد موقع درخواست مجوز اقامت بيش از سه ماه را در بلژيک داشته باشد).
بعد از گذشتن سه سال از زندگي مشترک در بلژيک فرد ميتواند براي تابعيت و شهروندي کشور بلژيک اقدام نمياد. که البته اين امر بستگي به اين دارد که شخص در مدت اقامت حتماً با شريک خود زندگي مشترک داشته باشد.
در کشور بلژيک فقط ازدواج هاي مدني قانوني به رسميت شناخته مي شوند به صورتي که در يک دفتر ثبت ازدواج به ثبت رسيده باشد و نيازي به مراسم مذهبي و.. نمي باشد. به طور کلي براي ازدواج در بلژيک فرد و شريک او بايد داراي تابعيت بلژيک باشند و از اقامت آن ها حداقل سه ماه گذشته باشد. از ديگر شرايط ازدواج در بلژيک اين است که طرفين بايد بالاتر از 18 سال باشند و اگر زير 18 سال باشند بايد اجازه والدين و يا دادگاه را براي ازدواج داشته باشند.
براي دريافت اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در بلژيک، کار در بلژيک، سرمايه گذاري در بلژيک و ديگر راه هاي مهاجرت به بلژيک به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بي المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت طالاعات بيشت رو مشاوره نيز با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد