مدارک لازم برای  ویزای دانمارک


همان طور که میدانید برای ورود به کشور دانمارک باید از سفارت دانمارک برای دریافت ویزا اقدام گردد. سفارت دانمارک بنا بر هدف متقاضی از سفر به دانمارک ویزاهای مختلفی صادر میکند. از ویزاهایی که میتوان به آنها اشاره نمود

که از سفارت دانمارک صادر میشود میتوان به ویزاهای تحصیلی دانمارک (ویزای دانشجویی دانمارک)، ویزای کاری دانمارک، ویزای توریستی دانمارک، ویزای دیدار خانواده دانمارک، ویزای گرین کارت دانمارک اشاره نمود. طبیعتا برای صدرو هر کدام از ویزاهای که عنوان شد مدارک خاصی نیز باید در اختیار سفارت دانمارک قرار گیرد تا بنا به شرایط متقاضی برای صدور ویزای کشور دانمارک اقدام گردد.
جهت صدور هر کدام از این ویزاها مدارکی مربوط به نوع آن ویزا نیاز میباشد که در مقالات و نوشته های متفاوتی به آنها اشاره شده است که میتوانید با کلیک کردن بر روی هر کدام از مدارک مورد نیاز هر کدام از ویزاهای کشور دانمارک اطلاعاتی را به دست آورید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای دانشجویی دانمارک 

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای کاری دانمارک 

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای دیدار خانواده دانمارک