امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا  

 

برای مهاجرت به استرالیا روشهای متفاوتی وجود دارد در اکثر روشهای مهاجرتی به استرالیا یکی از شروط گرفتن امتیاز از مواردی است که اداره مهاجرت استرالیا تعیین کرده است. البته در برخی از انواع ویزاها نیاز به کسب امتیاز نیست، مانند ویزای تحصیلی و ... ولی در ویزاهای کاری و ویزاهایی که مخصوص نیروهای متخصص میباشد و یا ویزای سرمایه گذاری و اقامت موقت استرالیا بررسی امتیازات شخص اهمیت بسیار زیادی را دارد.

مواردی که مورد نظر دولت استرالیا جهت کسب امتیاز متقاضیان مهاجرت میباشد شامل سن متقاضی، تحصیلات متقاضی که در این مورد تحصیلات آکادمیک و یا مدارک فنی و حرفه ای شخص بررسی میشود و نسبت به این مدارک برای متقاضی امتیاز در نظر گرفته میشود. سابقه کار متقاضی نیز در اخذ امتیاز بسیار اهمیت دارد. و البته موارد دیگری نیز در امتیاز کسب شده توسط متقاضی اهمیت دارد که در ذیل مطلب کاملا به آن اشاره شده است.

 

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.

برای بررسی امتیازات خود جهت مهاجرت به استرالیا و اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مهاجرت به استرالیا میتوانید با موسسه بین المللی راد تماس بگیرید.