سیستم آموزشی فنلاند


فنلاند کشوری است که دارای هیچ بی سوادی نمیباشد و این مسئله از سیستم آموزشی فنلاند سرچشمه میگیرد. سیستم آموزشی فنلاند بعنوان بهترین نظام آموزشی دنیا شناخته شده است . نظام آموزشی فنلاند دارای سیستمی است که هیچ گونه هزینه ای را بر والدین

تحمیل نمیکند. در مدرسه به دانش آموزان تمام وقت بدون هیچ هزینه ای میان وعده های غذایی و همچنین وعده غذای ناهار داده میشود.
آموزش اصلی در مدارس فنلاند از شش سالگی آغاز میشود. البته  برنامه‌های آموزش پیش دبستانی که در مهدهای کودک  به کودکان رده‌های سنی ۰ تا ۶ سال ارائه می‌گردد و همچنین علاوه بر مهد های کودک ، مراکز مراقبتی وجود دارد که وظیفه نگهداری و مراقبت از کودکانی که دارای  مادران شاغل است را دارد. کودکان رده‌های سنی ۶ تا ۷ سال نیز قادر به پیگیری آموزش خود در مراکز پیش دبستانی یا مدارس جامع می‌باشند. مدارس جامع، مدارسی می‌باشند که آموزش در آن ۹ سال به طول می‌انجامد که جزو آموزش اجباری فنلاند میباشد
مقطع تکمیلی متوسطه LUKIO، که مدت زمان سه سال آموزش عمومی به طول انجامیده و سرانجام به آزمون نهایی سراسری منتهی می‌گردد. در مدارس فنی حرفه ای نیز معمولا آموزشهای تخصصی به دانش آموزان ارائه میشود.
به طور کلی می‌توان گفت که ساختارآموزشی کشور فنلاند بر ساختار ذیل استوار می‌باشد:
آموزش پایه
آموزش تکمیلی متوسطه
آموزش فنی و حرفه‌ای
بر طبق نظام آموزشی جدید که از ابتدای سال ۲۰۱۶ اجرا میشود، تمام مدارس این کشور شمال اروپا نظام آموزشی جدید را با عنوان "پدیده یادگیری" در پیش خواهند گرفت. برای نمونه، دانش آموزان کلاس چهارم یک مدرسه علاقه دارند تا همراه با معلم‌های خود تاریخ تکامل تلفن‌های هوشمند را بررسی کنند. برای بررسی این موضوع، وقتی صحبت از این می‌شود که چرا مردم از تلفن همراه استفاده می‌کنند، ریاضیات و آمار به کار گرفته می‌شوند و برای فهمیدن اینکه پیامک چگونه شیوه نگارش مردم را تغییر داده پای ادبیات به میان می‌آید. به این ترتیب، دانش‌آموزان بسرعت با موضوع ارتباط برقرار می‌کنند. در واقع این نوع آموزش بر پایه خلاقیت استوار میباشد و دانش آموزان به صورت خلاقانه و فعالانه در مباحث درسی شرکت میکنند.

سیستم آموزشی فنلاند

فنلاند کشوری است که دارای هیچ بی سوادی نمیباشد و این مسئله از سیستم آموزشی فنلاند سرچشمه میگیرد. سیستم آموزشی فنلاند بعنوان بهترین نظام آموزشی دنیا شناخته شده است . نظام آموزشی فنلاند دارای سیستمی است که هیچ گونه هزینه ای را بر والدین تحمیل نمیکند. در مدرسه به دانش آموزان تمام وقت بدون هیچ هزینه ای میان وعده های غذایی و همچنین وعده غذای ناهار داده میشود.

آموزش اصلی در مدارس فنلاند از شش سالگی آغاز میشود. البته  برنامه‌های آموزش پیش دبستانی که در مهدهای کودک  به کودکان رده‌های سنی ۰ تا ۶ سال ارائه می‌گردد و همچنین علاوه بر مهد های کودک ، مراکز مراقبتی وجود دارد که وظیفه نگهداری و مراقبت از کودکانی که دارای  مادران شاغل است را دارد. کودکان رده‌های سنی ۶ تا ۷ سال نیز قادر به پیگیری آموزش خود در مراکز پیش دبستانی یا مدارس جامع می‌باشند. مدارس جامع، مدارسی می‌باشند که آموزش در آن ۹ سال به طول می‌انجامد که جزو آموزش اجباری فنلاند میباشد

مقطع تکمیلی متوسطه LUKIO، که مدت زمان سه سال آموزش عمومی به طول انجامیده و سرانجام به آزمون نهایی سراسری منتهی می‌گردد. در مدارس فنی حرفه ای نیز معمولا آموزشهای تخصصی به دانش آموزان ارائه میشود.

به طور کلی می‌توان گفت که ساختارآموزشی کشور فنلاند بر ساختار ذیل استوار می‌باشد:

آموزش پایه

آموزش تکمیلی متوسطه

آموزش فنی و حرفه‌ای

بر طبق نظام آموزشی جدید که از ابتدای سال ۲۰۱۶ اجرا میشود، تمام مدارس این کشور شمال اروپا نظام آموزشی جدید را با عنوان "پدیده یادگیری" در پیش خواهند گرفت. برای نمونه، دانش آموزان کلاس چهارم یک مدرسه علاقه دارند تا همراه با معلم‌های خود تاریخ تکامل تلفن‌های هوشمند را بررسی کنند. برای بررسی این موضوع، وقتی صحبت از این می‌شود که چرا مردم از تلفن همراه استفاده می‌کنند، ریاضیات و آمار به کار گرفته می‌شوند و برای فهمیدن اینکه پیامک چگونه شیوه نگارش مردم را تغییر داده پای ادبیات به میان می‌آید. به این ترتیب، دانش‌آموزان بسرعت با موضوع ارتباط برقرار می‌کنند. در واقع این نوع آموزش بر پایه خلاقیت استوار میباشد و دانش آموزان به صورت خلاقانه و فعالانه در مباحث درسی شرکت میکنند.