لیست دانشگاههای نروژ


رایگان بودن تحصیل در دانشگاه های معتبر نروژ و همچنین کیفیت بالای آموزشی در دانشگاه های این کشور باعث جذب بسیاری از دانشجویان به تحصیل در نروژ میشود.همچنین بسیاری از دانشگاه های این کشور معمولا کمک هزینه هایی را به دانشجویان ممتاز

اختصاص میدهند که از نظر هزینه های زندگی در تنگنا نباشند و این نیز مسئله بسیار مهمی میباشد.
بسیاری از دانشگاه های این کشور مورد تایید وزارت علوم ایران نیز میباشد و این خود نکته بسیار مهمی برای افرادی است که بعد از تحصیل در نروژ قصد دارند به ایران بازگردند و در مراکز دولتی ایران مشغول به کار شوند.زیرا برای این افراد بسیار مهم است که مدرک آنان از نظر وزارت علوم ایران نیز مورد تایید باشد. در این نوشتار قصد داریم که لیست دانشگاه های نروژ با رده بندی آنان را بررسی نماییم.
البته در مقاله ای دیگر دانشگاه های برتر نروژ به طور مفصل معرفی و بررسی شده است که میتوانید برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید.
معرفی دانشگاه های برتر نروژ
در رده بندی دانشگاه های نروژ اصولا دانشگاه ها بر اساس سطح آموزشی و پزوهشی خود در سه سطح رده بندی میشوند و هر سه گروه مورد تایید وزارت علوم ایران میباشد، ولی نکته ای که باید به آن توجه شود این است که کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاه های ممتاز و خوب در کلیه مقاطع تحصیلی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) بدون شرط ارزیابی توسط وزارت علوم ایران تایید میگردد ولی مدارکی که از دانشگاه های گروه سوم نروژ صادر میشود به طور مستقیم تایید نمیشود بلکه فارغ التحصیلان باید مدرک تحصیلی خود و سرفصل دروس خود را نیز که وزارت آموزش نروژ تایید کرده است را به کمیسیونی در وزارت علوم ارائه نمایند. که البته بعد از ارائه سرفصل دروس معمولا مدارک مورد تایید وزارت علوم قرار میگیرد. بنابراین تحصیل در دانشگاه های گروه اول و دوم توصیه میشود ولی در گروه سوم بستگی به علاقه فرد دانشجو دارد و معمولا توصیه نمیشود.
لازم به ذکر است که ممکن است این لیست در ادروار مختلف توسط وزارت علوم ایران تغییر کند.
دانشگاه های و مراکز علمی گروه اول ( عالی)
این دسته دانشگاه ها جزو دانشگاه های ممتاز نروژ میباشد و 15 دانشگاه در این رده جای دارند.

1. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)  .

The University of Bergen.2

3. The University of Oslo (UiO)                                                  
4. The University of Tromsø (UiT)                                              
5. The University of Stavanger (UiS)                                      
6. Norwegian University of Life Sciences (UMB)                          
7. The University of Agder (UiA)                                               
8. The Oslo School of Architecture and Design (AHO)               
9. BI - Norwegian School of Management                       
10. School of Mission and Theology                                           
11. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)   
12. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                      
13. Norwegian School of Veterinary Science (NVH)         
14. Norwegian Acadamy of Music (NMH)                                
15. MF Norwegian School of Theology (MF)                         

 تمامی مدارک صادر شده از این دانشگاه ها مورد تایید وزارت علوم ایران میباشد.

 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی گروه دوم (خوب)
در این دسته 33 دانشگاه قرار دارد و مدارک صادر شده از این دانشگاه ها نیز در تمامی مقاطع تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ایران میباشد.
1. Diakonhjemmet University College                                          
2. Forsvarets ingeniørhøgskole                                                    
3. Akershus University College                                                    
4. Bergen University College                                                       
5. Bodø University College                                                          
6. Buskerud University College                                                    
7. Finmark University College                                                      
8. Gjøvik University College                                                        
9. Harstad University College                                                     
10. Hedmark University College                                               
11. Lillehammer University College                                             
12. Molde University College                                                      
13. Narvik University College                                                  
14. Nesna University College                                                  
15. Nord-Trøndelag University College (HiNT)                              
16. Oslo University College                                                         
17. Sogn og Fjordane University College                                      
18. Stord/Haugesund University College                                      
19. Sør-Trøndelag University College                                       
20. Telemark University College                                               
21. Vestfold University College                                                   
22. Volda University College                                                       
23. Østfold University College                                                     
24. Aalesund University College                                                   
25. Bergen National Acadamy of the Arts                    
26. Oslo National Academy of the Arts                                         
27. Krigsskolen                                                                          
28. Royal Norwegian Air Force                                                   
29. The Norwegian School of Information Technology              
30. Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies      
31. The Norwegian Police University College                                
32. Sámi University College                                                       
33. Sjøkrigsskolen  

                                                                 

دانشگاه ها و مراکز علمی گروه سوم (متوسط)
28 دانشگاه نیز در این رده بندی جای دارند و همانطور که پیشتر گفته شد مدارک این دانشگاه های به طور مستقیم مورد تایید نیست بلکه سرفصل دروس باید مورد تایید وزارت آموزش نروژ تایید شود و کمیسیون وزارت علوم ایران این مدارک را بررسی نماید

1. Ansgar School of Theology and Mission                                  
2. Arkivakademiet                                                                      
3. Atlantis medisinske høgskole                                                   
4. Baptistenes Teologiske Seminar                                            
5. Barratt Due Institute of Music                                                  
6. Betanien deaconal university college               
7. Bergen School of Architecture                                               
8. Bjørknes College                                                                    
9. Campus Kristiania                                                                   
10. Den norske Ballethøyskole                                        
11. The Norwegian Eurythmy College                                      
12. Queen Mauds College                                                
13. Encefalon                                                                         
14. Fjellhaug skoler                                                                    
15. Bergen Deaconess University College                               
16. Høgskolen i Staffeldtsgate                                                     
19. Diakonova University College                                                
20. The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)   
21. Lovisenberg diakonoale høgskole                                           
22. Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)    
23. NKI Distance Education                                                        
24. NLA - School of Religion, Education and Intercultural studies     
25. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                           
26. Norsk høgskole for helhetsterapi                                           
27. The Rudolf Steiner University College                          
28. Skrivekunstakademiet  

  برای مشاوره بیشتر در مورد تحصیل در نروژ میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید و از مشاوره های آنان بهره مند شوید.