زمان و نحوه ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا

 

با توجه به  نزدیک شدن ثبت نام لاتاری آمریکا در این نوشتار قصد داریم زمان دقیق ثبت نام و نحوه ثبت نام گرین کارت را توضیح دهیم . البته در ابتدا به اختصار لاتاری و خصوصیات آن را توضیح میدهیم .

لاتاری گرین کارت آمریکا چیست ؟
لاتاری برنامه قرعه کشی سالیانه آمریکا میباشد که برندگان آن مجاز به دریافت گرین کارت آمریکا میباشند. البته باید یادآور شویم که گرین کارت ویزای اقامت دائم در آمریکا میباشد و کسانی که گرین کارت دارند مانند شهروندان آمریکایی میتوانند در آمریکا اقامت داشته باشند و در این کشور زندگی کنند و به کار یا تحصیل در آمریکا مشغول باشند . کسانی که گرین کارت آمریکا را داشته باشند میتوانند بدون هیچ ویزایی به آمریکا سفر نمایند.
هر ساله اداره مهاجرت آمریکا برنامه لاتاری را اجرا میکنند و تمامی افراد بدون هیچ امتیاز اولیه ای میتوانند در این برنامه شرکت نمایند. دولت آمریکا از طریق اداره مهاجرت آمریکا و از طریق برنامه لاتاری هر ساله  به 55000 نفر گرین کارت اعطا میکند. توجه به این موضوع نیز لازم است که دولت آمریکا هر ساله شهروندان کشورهایی را که مجاز به ثبت نام در این برنامه باشند را اعلام مینمایند . این اعلام کشورها به این دلیل است که دولت آمریکا بتواند تعداد افراد از نژادها و ملیتهای مختلفی را که به  آمریکا مهاجرت میکنند را بتواند کنترل کند و توازنی بین مهاجرین و تعداد ملیتها و نژادهای مختلف ایجاد نماید. کشور ایران تا کنون همیشه در بین کشورهایی که میتوانند در این برنامه شرکت کنند ؛ قرار داشته است . توجه داتشه باشید که شرکت د ربرنامه قرعه کشی لاتاری هیچ گونه هزینه ای در بر ندارد و تنها باید به طور صحیح  تمامی موارد لازم در فرمها  با دقت تمام پر شود و به نکاتی که در ابتدا برای ثبت نام تاکید شده است دقت شود که اشتباهی در ثبت نام صورت نگیرد . هر نوع اشتباه در ثبت نام لاتاری میتواند شما را از قرعه کشی این برنامه کنار بگذارد.
دارا بودن گرین کارت آمریکا که از طریق لاتاری حاصل میشود دارای مزایای بسیاری میباشد که میتوان به اختصار به مزایای گرین کارت اشاره نمود
-    کسانی که گرین کارت آمریکا را دارا  هستند تحت قانون و حمایت دولت آمریکا میباشند و این شخص گرچه یک آمریکایی نیست ولی میتواند در آمریکا و تحت حمایت دولت آمریکا زندگی نماید.
-    دارنده گرین کارت آمریکا میتواند همسر و فرزندان زیر 21 سال خود را به عنوان همراه به آمریکا بیاورد که طبیعتا افراد همراه نیز میتوانند گرین کارت دریافت نمایند.
-    افرادی که گرین کارت آمریکا را داشته باشند میتوانند اسپانسر افراد خارجی باشند
-    افرادی که گرین کارت آمریکا را داشته باشند پس از دریافت مجوزهایی که برای مشاغل لازم است میتوانند در کارهای خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند
-    تمام کسانی که دارای گرین کارت آمریکا باشند در صورتی که منع قانونی نداشته باشند و پس از گذشت 5 سال مرتکب جرائم سنگین نباشند میتوانند سیتی زن یا شهروند آمریکا شوند.
-    تمامی افرادی که داری گرین کارت آمریکا هستند در هنگام تحصیل در دانشگاه نسبت به افراد خارجی هزینه کمتری پرداخت مینمایند و میتوانند از کمک هزینه تحصیلی دولت نیز برخوردار شوند.
ثبت نام امسال لاتاری آمریکا از تاریخ 13 مهر 1395 تا 21 آبان 1395 میباشد . مشاورین موسسه بین المللی راد میتوانند با  تجربه ای که در ثبت نام درست لاتاری دارند به شما در ثبت نام لاتاری امسال کمک نمایند. برای مشاوره و اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید .
-