ارزانترین و کم هزینه ترین کشورها برای اقامت 

 

افرادی که قصد مهاجرت و اقامت در کشور ثانی دارند میدانند که برای اقامت روشهای مختلفی وجود دارد . برخی افراد روش سرمایه گذاری را برای اقامت در یک کشور دیگر انتخاب میکنند وهمواره میخواهند که ارزانترین وکم هزینه ترین کشور برای اقامت

را از روش سرمایه گذاری انتخاب نمایند؛ این در حالی است که روش سرمایه گذاری روش پر هزینه ای میباشد و افرادی که از این روش برای اخذ اقامت اقدام میکنند باید در نظر بگیرند که هزینه زیادی باید برای سرمایه گذاری در نظر بگیرند که این مبلغ باید به صورت نقد در سیستم بانکی مورد قبول کشور ثانی وجود داشته باشد و شاید همین مسئله است که کمی روش سرمایه گذاری را برای افراد مشکل میکند .
موضوع دیگری که در مورد روش سرمایه گذاری و دریافت اقامت از این روش وجود دارد این است که شخص به دور از منطقه ای که میخواهد سرمایه گذاری انجام دهد میبایست اقدام به چنین عملی کند.
البته همان طور که میدانید روشهای دیگری نیز برای اقامت وجود دارد که شاید بسیار کم هزینه تر از روش سرمایه گذاری باشد، یکی از این روشها اخذ ویزای کاری میباشد که بعد از طی چند سال منجر به کسب اقامت میشود.
به طور کلی میتوان گفت که بسیاری کشورها وجود دارد که ارزانترین و کم هزینه ترین کشورها برای اقامت میباشند . از نظر سرمایه گذاری میتوان کشورهای سوئد و کانادا را جهت کسب اقامت از طریق سرمایه گذاری مثال زد .
البته همان طور که ذکر کردیم روش سرمایه گذاری شاید روش مناسبی برای کسب اقامت نباشد.
روش دیگری که وجود دارد روش تحصیلی میباشد که شخص اقامت چند ساله را به واسطه تحصیل کسب میکند و از این طریق میتواند از پیشنهادهای کاری کشور مزبور بهره مند شود تا بعد از چند سال بتواند اقامت آن کشور را به دست آورد .
از نظر ارزانترین کشورهای برای دریافت اقامت اگر بخواهیم کشورهای آسیایی را نیز مدنظر قرار دهیم میتوان به کشور مالزی اشاره نمود.
ذکر این نکته نیز الزامی میباشد که برخی از کشورها به شخص اقامت 10 ساله اعطا میکنند و ممکن است که هیج گاه اقامت دائم به مهاجرین خود ندهند.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد در تماس باشید.