مهاجرت گروه پیراپزشکی به کشور آلمان


آلمان از کشورهایی است که همواره به نیروی کاری پزشک و پیرا پزشکی احتیاج داشته است؛ یافتن اجازه کار در کشور آلمان برای گروه های پیراپزشکی سالانه افراد بسیاری را از کشورهای مختلف و از جمله کشور خودمان برای دریافت ویزای کاری به سفارت آلمان فرستاده است و در هر حال حاضر نیز آلمان از کشورهایی است که همواره گروه های فنی و مهندسی و گروه های پزشکی و پیراپزشکی بسیاری از اتباع خارجی در این کشور مشغول به کار هستند. آلمان از کشورهای پیشرو در زمینه صنعتی و در زمینه های پزشکی در دنیا محسوب میشود.


گروه های پیراپزشکی معمولاً چه برای ادامه تحصیل و چه برای ادامه کار پروسه متفاوتی را دارند؛ به این ترتیب که به دلیل حساسیت رشته، مدارک تحصیلی و کاری آن ها در کشور مقصد باید مورد ارزیابی و تأیید قرار بگیرد. شاید اصطلاح آزمون Rn را شنیده باشید که آزمون ارزیابی اولیه پرستاران برای ورود به بیمارستان های خارج از کشور میباشد که داوطلبان رشته های پرستاری برای ورود به کشورهایی از جمله آمریکا ،کانادا، استرالیا و کشورهای حوزه خلیج فارس باید بگذرانند.
در حال حاضر برای ورود پرستاران به کشور آلمانی راهی مناسب و عملی و امکان گرفتن ویزا در زمانی کوتاه را در ادامه مطلب تشریح مینماییم.
با توجه به این که گرفتن اجازه کار در کشور آلمان و در واقع اخذ قرار داد کاری برای افراد به صورت مستقیم و از جمله پرستاران امکان پذیر نیست، بدین ترتیب بهترین راه برای اخذ ویزای کاری آلمان به دست آوردن قراردادکاری از یک شرکت آلمانی میباشد که با این حال معمولاً شرکت های اروپایی اجازه گرفتن نیروی کار از اتباع خارج از اتحادیه اروپا را در حالت عادی ندارند.
اکنون شرکتی آلمانی توانسته است که با توجه به احتیاج این کشور به نیروی های پزشکی، اجازه گرفتن نیروی کار پزشک و پرستار را از اتباع خارجی از دولت آلمان به دست آورد، به این ترتیب که میتوانیم برای پرستاران با گرفتن قرارداد کاری از این شرکت آلمانی امکان ورود به آلمانی و تکمیل زبان آلمانی و هم چنین شروع اشتغال در آلمان را به دست آوریم.
پروسه کار به این ترتیب میباشد که متقاضیان برای اخذ این ویزا از سفارت آلمان باید در مرحله اول بعد از شروع کار با مؤسسه بین المللی راد تا حدود 3 ماه مدرک زبان آلمانی A2 را ارائه نمایند و بعد از ارائه این مدرک تا حدود 7 ماه بعد( قبل از مرحله سفارت) باید مدرک B1 را در زبان آلمانی که سطح سوم از سطوح شش گانه زبان میباشد را اخذ کرده باشند و به این ترتیب در طی این پروسه و با گرفتن قرار داد کاری از شرکت مزبور و بعد از دریافت ویزای آلمان وارد این کشور گردند؛ پرستاران بعد از ورود به آلمان و گذارندن دوره 6 ماهه که شامل کارورزی و هم چنین تکمیل یادگیری زبان آلمانی تا مرحله B2 میباشد، کار خود را به عنوان پرستار شروع میکنند؛ گفتنی است که پرستاران در ابتدا بعد از گذارندن دوره کاروزی باید در محل های مشخص شده از طرف این شرکت مشغول به کار شوند و بعد از اتمام قرارداد با این شرکت میتواند در بیمارستان ها و یا جاهای دیگر مشغول به کار شوند.
همانطور که میدانیم در حال حاضر گرفتن وقت از سفارت آلمان با مشکل مواجه شده است و متقاضیان مجبور به انتظار در صف های طولانی گاهاً تا 2 سال) سفارت آلمان نیستند و در زمانی بسیار کوتاه تر از آن برای شما از سفارت آلمان وقت گرفته میشود.


برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کار در آلمان برای پرستاران و دیگر رشته های پزشکی در کشور آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از طریق تماس با شماره تلفن های مؤسسه بین المللی راد میتوانید از مشاوره تخصصی کارشناسان ما بهره ببرید.