ویزای الحاق  آخرین بازمانده خانواده به استرالیا - ویزای کلاس 115 استرالیا


مهاجرت به استرالیا دارای روشهای مختلفی میباشد و برای مهاجرت به استرالیا ویزاهای بسیار متنوعی وجود دارد که روشهای گوناگونی را در بر میگیرد از جمله ویزاهایی که برای نیروهای متخصص صادر میشود و یا ویزاهایی که برای تحصیل صادر میشود. هر کدام از این ویزاها میتواند در شرایط مختلف مناسب بک شخص باشد و یا نامناسب باشد.
یکی از ویزاهایی که کشور استرالیا صادر میکند ویزای کلاس 115 استرالیا میباشد که به ویزای آخرین بازمانده نیز مشهور است.  این ویزا در شرایط خاص برای برخی از افراد صادر میشود. در واقع ویزای کلاس 115 استرالیا و یا ویزای آخرین بازمانده برای افرادی در نظر گرفته شده است که تمامی خانواده درجه یک ایشان مقیم استرالیا بوده و هیچ فرد یا وابسته ای در ایران نداشته باشند.  در این صورت به شخص ویزایی تعلق میگیرد که شخص بتواند به خانواده خود ملحق شود.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و یا اطلاعات بیشتر در مورد راه های مهاجرت به استرالیا های مهاجرت به استرالیا میتوانید با مشاورین ما در موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره های آنان بهره مند شوید.