انواع تابعیت


در این مقاله قصد داریم انواع تابعیت و روشهایی که میتوان به وسیله آن تابعیت کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و کانادا را دریافت کرد را توضیح دهیم ولی در ابتدا برای آنکه در مورد انواع تابعیت توضیحاتی ارائه نماییم، یک تعریف کلی از تابعیت را که در بیشتر کتب حقوقی آمده است را بیان میکنیم.
تابعیت،اصطلاحی در حقوق بین الملی خصوصی است که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت می باشد . این تعریفی میباشد که در اکثر کتابها بیان شده است .
همان طور که بیان شد روشهای مختلفی برای اخذ تابعیت در کشورهای مختلف وجود دارد که به 4 روش کلی تقسیم بندی میشود.
1-     تابعیت تحصیلی یا ارادی
2-    تابعیت تبعی
3-    تابعیت حقوقی
4-    تابعیت اجباری    
در ادامه در مورد تابعیت تحصیلی و تبعی که بیشتر مد نظر ما هست توضیحاتی ارائه مینماییم.
تابعیت تحصیلی یا ارادی چیست؟
منظور از تابعیت ارادی این است که شخص خود به خود و به اراده خود به یک تابعیت گرایش می یابد و از تابعیت قبلی انصراف دهد  ، برای مثال در نظام اسلامی هر فرد غیر مسلمانی که به دین اسلام گرایش آورد، خود به خود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره مند می شود و برخلاف نظام های عرفی که توافق دولت شرط بهره مندی از تابعیت است، اعلام آن به دولت اسلامی کافی است. در واقع منظور از تابعیت تحصیلی تابعیتی است که به واسطه عملی تحصیل میشود ( به دست آورده میشود ).
تابعیت تبعی چیست؟
تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد بدست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و… باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد.
برای مشاوره بیشتر در مورد اخذ انواع تابعیت از کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا میتوانید با مشاورین ما تماس گرفته و از مشاره های آنان بهره مند شوید.